15 giờ:36 phút Thứ ba, ngày 23 tháng 10 , 2018

Xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu của Bộ đội PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng”, Bộ đội PK-KQ đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục khó khăn, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt của kẻ thù, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo, mang bản sắc nghệ thuật tác chiến của dân tộc Việt Nam. Từ các trận đánh thắng đầu tiên của các lực lượng đến các chiến thắng liên tiếp trong suốt cuộc chiến tranh, binh chủng nào của Quân chủng PK-KQ cũng đánh thắng; lớp cán bộ, chiến sĩ nào cũng lập công, trong tình huống ác liệt nào cũng đảm bảo xuất quân tiêu diệt địch. Bộ đội PK-KQ đã đánh thắng địch cả trên trời, dưới mặt đất và trên biển; cả ban ngày và ban đêm, đánh sâu vào tận hậu cứ địch. Càng chiến đấu gian khổ, ác liệt, chủ nghĩa anh hùng cách mạng càng được phát huy cao độ, làm ngời sáng phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trên mặt trận đối không.

Có nhiều nhân tố để Bộ đội PKKQ lập nên những chiến công vĩ đại, trong đó vấn đề xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa rất quan trọng. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, với tầm nhìn xa, trông rộng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá nhưng nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu của Bộ đội PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc
Báo động sẵn sàng chiến đấu.
Ảnh: NAM YẾN

Đầu năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống, càng sớm càng tốt, để có thời gian suy nghĩ chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Trên cơ sở dự báo của Bác, ngày 5-4-1972, Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho Quân chủng PK-KQ và các Quân khu: “Phải sẵn sàng đối phó với khả năng Mỹ cho không quân, kể cả không quân chiến lược đánh phá trở lại miền Bắc”. Những nhận định sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu như lời hịch kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có Bộ đội PK-KQ.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã khơi dậy truyền thống kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, củng cố ý chí, lòng trung thành tuyệt đối của bộ đội vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, niềm tin tất thắng vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc; hình thành ý chí, quyết tâm chiến đấu của người chiến sĩ: Bình tĩnh, tự tin, không hoảng sợ trước sức mạnh vũ khí, trang bị hiện đại của địch. Cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, với quan điểm “người trước - súng sau”, lấy yếu tố con người với nghị lực chiến đấu phi thường và sức mạnh sáng tạo, kết hợp vũ khí trang bị hiện có, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân để chiến thắng kẻ thù xâm lược…

Hiện nay, Quân chủng PK-KQ đã và đang được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, chấn chỉnh tổ chức lực lượng; tiếp nhận, khai thác, làm chủ nhiều VKTBKT mới, cải tiến; đây là điều kiện thuận lợi để Quân chủng PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song, thực tế các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, hình thức tác chiến đã có nhiều thay đổi cả quy mô, cường độ và các loại vũ khí sử dụng... nhất là sự tác động của cuộc CMCN 4.0, hàng loạt các loại phương tiện, vũ khí công nghệ cao được nghiên cứu, thiết kế với ưu việt nhảy vọt về chất và tính năng kỹ chiến thuật; với những phương thức, thủ đoạn tác chiến quân sự mới, kết hợp các hình thức tiến công tâm lý, kinh tế, ngoại giao... nhằm nhanh chóng khuất phục đối phương. Như vậy, nếu chiến tranh xảy ra thì đó là cuộc chiến tranh công nghệ cao rất khốc liệt; đòi hỏi Người chiến sĩ PKKQ phải có nghị lực, quyết tâm chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù trong điều kiện mới. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

1. Tăng cường quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Quân chủng và các tổ chức đảng đối với đơn vị; xây dựng tổ chức đảng TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó, coi trọng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho bộ đội.

2. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Theo đó, cần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới; nhiệm vụ của Quân chủng; vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng mục tiêu đơn vị bảo vệ. Thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống của dân tộc, Quân đội, Quân chủng, đơn vị và bài học kinh nghiệm trong chiến đấu, từ đó xây dựng niềm tin vào khả năng chiến thắng trong chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

3. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, cống hiến trí tuệ, tài năng, phát huy truyền thống của Quân chủng PKKQ anh hùng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PKKQ ưu tú”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Chiến tranh đã lùi xa, song bài học về xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu của Bộ đội PK-KQ trong kháng chiến chống Mỹ vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và phát triển toàn diện lên một tầm cao mới; từ đó xây dựng phát huy ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội trong giai đoạn hiện nay, bảo đảm cho Bộ đội PKKQ thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia.

Đại tá MAI VĂN TIẾN
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website