7 giờ:45 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 12 , 2016

Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ủy ban dân số gia đình và trẻ em năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017

Ngày 6-12, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS); Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và Ủy ban dân số gia đình và trẻ em (UBDSGĐ&TE) năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017. Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị; cùng dự có hơn 20 thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan, ban, ngành trong Quân chủng PK-KQ.

Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Ủy ban dân số gia đình và trẻ em năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì hội nghị.

Năm 2016, các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, thông tư, quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng về xây dựng và thực hiện QCDCCS; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về mở rộng dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, trong công tác quản lý điều hành của người chỉ huy, phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, môi trường văn hóa. Ban VSTBPN các cấp trong Quân chủng thường xuyên được kiện toàn và triển khai thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả các mục tiêu đề ra. Quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ được bảo đảm, kịp thời động viên chị em tích cực công tác, lao động, học tập và xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị VMTD. Cơ quan thường trực Ủy ban, các ban DSGĐ&TE các cấp đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác DSGĐ&TE, các đơn vị đã phối hợp tốt giữa các ban, ngành và các tổ chức quần chúng trong thực hiện công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em, hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý và sử dụng các Quỹ bảo trợ trẻ em hiệu quả, đúng quy chế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tích cực đóng góp ý kiến chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để phát huy tốt hơn nữa công tác QCDCCS, VSTBPN và công tác DSGĐ&TE trong thời gian tới như: Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội về thực hiện QCDCCS, thường xuyên coi việc xây dựng và thực hiện QCDCCS là nhiệm vụ quan trọng; gắn việc thực hiện QCDCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo tập trung thực hiện dân chủ trong công tác lãnh đạo các tổ chức, dân chủ trong quản lý cơ sở vật chất, tài chính, mua sắm vật tư, trang bị, tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng lao động hợp đồng và phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức quần chúng, giải quyết tốt  những vấn đề nảy sinh, sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, chiến sĩ và người lao động… Các cán bộ nữ cần tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSTBPN. Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, hạn chế thấp nhất trường hợp sinh con thứ 3, tổ chức tốt khám sức khỏe định kỳ cho quân nhân và người lao động. Quan tâm hỗ trợ cho trẻ em là con liệt sĩ, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website