16 giờ:30 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 5 , 2023

Trung đoàn 935 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 15-5, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đây là đơn vị được Sư đoàn 370 chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trung đoàn 935 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trung đoàn 935 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung đoàn 935 đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật được đơn vị tiến hành thường xuyên ở tất cả các cấp, với nhiều nhiều hình thức phong phú như thông qua tập huấn cán bộ; học tập tại chức; hướng dẫn cho cho sĩ quan nghiên cứu tìm hiểu thông qua sách báo, tài liệu…

Những nội dung mới được ban hành, sửa đổi đều được Trung đoàn, nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức quán triệt và hướng dẫn thực thống nhất trong toàn đơn vị. Đảng ủy Trung đoàn cũng nghiên cứu, xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán bộ phù hợp với các quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ sĩ quan; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác đánh giá, đề nghị điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng; chủ động trong việc bám nắm động viên sĩ quan thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị; bám sát hướng dẫn, chủ trương của trên thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan…

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung thảo luận chỉ ra những bất cập, hạn chế trong thực hiện quy định chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương; việc xét thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan hàng năm; về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan; đánh giá sự phù hợp giữa Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục cụ thể.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG, VĂN THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website