10 giờ:37 phút Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 , 2016

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017

Sáng 26-12, Đảng ủy Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị còn có đại diện Phòng Cán bộ, Phòng Kế hoạch-Tổng hợp (Cục Chính trị). Đại tá Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365, chủ trì Hội nghị. 
Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017
Đại tá Nguyễn Văn Hiền - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365 báo cáo kết quả
công tác quân sự năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2016, Đảng ủy đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo không khí dân chủ đoàn kết thống nhất, động viên kịp thời mạnh mẽ tinh thần cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đời sống bộ đội ổn định.

Năm 2017, Sư đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, quản lý vững chắc vùng trời được giao, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ. Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “Hiệu quả, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”, tập trung xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; thực hiện tốt công tác kỹ thuật, hậu cần và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghi quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Sư đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 365 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Sư đoàn, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; nắm chắc những thuận lợi và khó khăn chung của Sư đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, tham gia quản lý bay, không để bị động, lỡ thời cơ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện đồng bộ, nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, đối tượng, tình huống tác chiến và vũ khí trang bị hiện có; đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục truyền thống, pháp luật, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động trong và ngoài nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao tính tự hoc, tự rèn, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; triển khai toàn diện các mặt công tác gắn với thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời, xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến, nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị học tập, noi theo; quan tâm chăm lo đến chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, giữ vững tình hình chính trị tư tưởng toàn Sư đoàn ổn định, an toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website