5 giờ:34 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 5 , 2017

Quân chủng PK-KQ đẩy mạnh thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những vấn đề lớn của công tác chính sách, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm thực hiện tốt. Điều đó khẳng định quan điểm nhất quán, chủ trương đúng đắn của Đảng, đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” và “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc đối với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7); thực hiện Công văn số 1432/BQP-CT ngày 16-2-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; vừa qua, Quân chủng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng quán triệt và thực hiện tốt công tác này.

Quân chủng PK-KQ đẩy mạnh thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ
tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ PK-KQ tại số 167, Trường Chinh, Hà Nội.

Hiện nay, các đơn vị trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, quyết định và các văn bản quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa cơ quan, đơn vị (cấp trung đoàn, sư đoàn) với các hội cựu chiến binh, hội bạn chiến đấu các cấp, nâng cao hiệu quả việc cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ ở tất cả các cơ quan, đơn vị có quản lý liệt sĩ đến tháng 6 năm 2017; hoàn thành việc nhập thông tin liệt sĩ vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu liệt sĩ ở đơn vị được chuyển giao phần mềm quản lý.

Bên cạnh đó, việc khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh; kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được quan tâm xây dựng. Các đơn vị tích cực tham gia việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và công tác bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức thực hiện quy trình giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin khi được triển khai.

Phòng Quân lực (Bộ Tham mưu) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh; kiểm tra công tác quản lý, khai thác, sử dụng kết quả giải mã phục vụ công tác giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các cơ quan Cục Chính trị phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương, Quân đội và địa phương đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với hội cựu chiến binh, hội bạn chiến đấu các cấp về việc tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phòng Chính sách (Cục Chính trị) chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; hoàn thiện việc nhập thông tin dữ liệu liệt sĩ trong toàn Quân chủng, phân tách chuyển giao về cơ quan quân sự địa phương và báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia 1237 (hoàn thành trong tháng 6 năm 2017); tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ ở các cơ quan, đơn vị (trong Quý 2 năm 2017).

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chủ động phối hợp với cơ quan ngành cấp trên khi có phương án cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở nước ngoài về nước. Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chức năng thuộc Quân chủng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 đã được xác định.

Các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất thành lập lực lượng lâm thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cung cấp thông tin về liệt sĩ phục vụ công tác  tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website