15 giờ:30 phút Thứ năm, ngày 16 tháng 5 , 2024

Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Sáng 16-5, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn; đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 - 2024 và gần 200 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn.

Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 1019-2024
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 1019-2024
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao đổi với các đại biểu tại Đại hội.

Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 1019-2024
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Đại hội.

5 năm qua, công tác Thi đua, Khen thưởng (TĐ-KT) và phong trào TĐQT được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung, chỉ tiêu sát đúng, tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; hình thức thi đua đa dạng, phong phú, thiết thực; có sự đổi mới trong xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Phong trào TĐQT luôn gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng và thực hiện các mô hình đơn vị “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; “Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Kíp khoan Thanh niên”; “Cán bộ phụ nữ 3 giỏi”, “Thanh niên 5 tốt” xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú... Từ đó, kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt huyết, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị. Công tác khen thưởng luôn bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, đúng người, đúng việc. Phong trào TĐQT đã trở thành động lực tinh thần to lớn, động viên, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tự giác, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả, Lữ đoàn có 27 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp cơ sở, 1 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Quân chủng. 

Giai đoạn 2024- 2029, Lữ đoàn 28 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐ-KT, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT đối với việc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, tích cực, tự giác thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã xác định. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị về công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT; gắn công tác TĐ-KT, phong trào TĐQT với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động thi đua, tập trung vào giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm thi đua. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu áp dụng nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng mô hình, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 1019-2024
Đại tá Đoàn Văn Liêm - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 28 phát biểu tại Đại hội.

Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 1019-2024
Đại tá Hoàng Bá Phương - Chính ủy Lữ đoàn 28 trao thưởng cho các tập thể là điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Ngô Quốc Chung yêu cầu trong thời gian tới, Lữ đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động phong trào TĐQT, nêu gương người tốt, việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình, điển hình tiên tiến; mỗi cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng và lựa chọn được những điển hình tốt, tiêu biểu toàn diện hoặc từng lĩnh vực công tác để nêu gương học tập và phổ biến nhân rộng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐ-KT và Tổ thi đua của các cơ quan, đơn vị theo quy định, bảo đảm phù hợp và duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả. Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website