13 giờ:19 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 , 2024

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

Ngày 19-6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2024), Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã đến chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao lẵng hoa của Bộ Tư lệnh Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao lẵng hoa của Cục Chính trị Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được của Báo PK-KQ trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo PK-KQ đã khắc phục khó khăn, thường xuyên bám sát, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của Quân chủng và các cơ quan, đơn vị, có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quân chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội PK-KQ đến với bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo PK-KQ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kinh nghiệm, tác phong công tác, kỹ năng của mình để đóng góp ngày càng tốt hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền của Quân chủng; đồng thời tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Báo PK-KQ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, tiếng nói của Bộ đội PK-KQ Việt Nam.

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã đến chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Bộ Tham mưu Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Cục Hậu cần Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Cục Kỹ thuật Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Cục Phòng không Lục quân chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Đại diện Tổng Công ty xây dựng Hàng không ACC chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Thủ trưởng Sư đoàn 377 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Thủ trưởng Sư đoàn 371 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Đại diện Sư đoàn 365 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Đại diện Sư đoàn 363 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Thủ trưởng Sư đoàn 361 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-QK.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Sư đoàn 367 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Thủ trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Lữ đoàn Công Binh 28 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

Đại diện Lữ đoàn Thông tin 26 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Lữ đoàn 918 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

Đoàn Văn công Phòng không - Không quân chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Viện Y học Phòng không - Không quân chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

Phòng Tổ chức Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Đại diện Phòng Tuyên huấn, Phòng Dân vận, Phòng Chính sách Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Xưởng in Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Trung tâm Quốc gia huấn luyện và tìm kiếm cứu nạn đường không, Bộ Tham mưu Quân chủng chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng Báo Phòng không - Không quân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6
Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 chúc mừng Ban Biên tập Báo PK-KQ.

Tin, ảnh: THẾ THỦY, HOÀNG CÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website