20 giờ:12 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 6 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS; công tác DS, GĐ&TE; công tác VSTBPN ở các đơn vị khu vực Miền Trung

Trong 3 ngày (17 đến 19-6), Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS); công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em (DS, GĐ&TE); công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) ở tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32 và Kho K336 (Cục Kỹ thuật).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS; công tác DS, GĐ&TE; công tác VSTBPN ở các đơn vị khu vực Miền Trung
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 372.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS; công tác DS, GĐ&TE; công tác VSTBPN ở các đơn vị khu vực Miền Trung
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra hệ thống sổ, sách tại Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS; công tác DS, GĐ&TE; công tác VSTBPN ở các đơn vị khu vực Miền Trung
Lấy phiếu khảo sát về thực hiện Quy chế DCCS tại Nhà máy A32.

Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tốt. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng, trong quản lý, điều hành của người chỉ huy và các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân không ngừng được mở rộng, có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hệ thống văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp được sửa đổi, bổ sung kịp thời, đầy đủ, sát với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; duy trì nền nếp sinh hoạt đối thoại, thực hiện 3 dân chủ tại đơn vị theo quy định. Ban VSTBPN thường xuyên được kiện toàn và thực hiện nghiêm quy chế, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cơ bản thực hiện tốt 5 mục tiêu VSTBPN đã đề ra. Quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ được bảo đảm, kịp thời động viên chị em tích cực công tác, lao động, học tập và xây dựng gia đình hạnh phúc,  hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hội phụ nữ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Ban DS, GĐ&TE ở các đơn vị đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác DS, GĐ&TE. Các đơn vị cũng đã phối hợp tốt giữa các ban, ngành và các tổ chức quần chúng trong thực hiện công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em, hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em hiệu quả, đúng quy chế và phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 tại đơn vị.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS; công tác DS, GĐ&TE; công tác VSTBPN ở các đơn vị khu vực Miền Trung
Kiểm tra hệ thống sổ sách tại Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS; công tác DS, GĐ&TE; công tác VSTBPN ở các đơn vị khu vực Miền Trung
Kiểm tra hoạt động của hội phụ nữ Sư đoàn 372.

Kết luận sau kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã đánh giá cao kết quả thực hiện QCDCCS, Công tác DS, GĐ&TE và Công tác VSTBPN của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đề ra những biện pháp khắc phục các mặt hạn chế, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy dân chủ cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong chi bộ, đảng bộ; trong quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng; duy trì nền nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ ở các cấp, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng thuận cao trong đơn vị. Tập trung thực hiện dân chủ trong công tác lãnh đạo các tổ chức, dân chủ trong quản lý cơ sở vật chất, tài chính, mua sắm vật tư, trang bị, tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng lao động hợp đồng và phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức quần chúng, giải quyết tốt  những vấn đề nảy sinh, sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, chiến sĩ và người lao động… Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời bổ sung các quy chế, quy định đúng hướng dẫn của trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị trong thời gian tới. Ban VSTBPN các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các bộ, ban ngành liên quan về công tác VSTBPN và bình đẳng giới. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kiện toàn tổ chức bộ máy công tác VSTBPN các cấp. Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt  việc tốt, các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả; phát huy vai trò của hội phụ nữ cơ sở trong vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; đồng thời quan tâm hỗ trợ cho trẻ em phẫu thuật tim, con em liệt sĩ, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website