10 giờ:52 phút Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 , 2017

Quân chủng kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị 4 tháng đầu năm 2017 tại Sư đoàn 367

Trong 2 ngày (13 và 14-4), Đoàn kiểm tra của Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 4 tháng đầu năm 2017 tại Sư đoàn 367.

Quân chủng kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị 4 tháng đầu năm 2017 tại Sư đoàn 367
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT
tại Trạm Ra đa 48 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367).
Quân chủng kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị 4 tháng đầu năm 2017 tại Sư đoàn 367
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng
kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 294.

Qua 2 ngày là việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra các mặt hoạt động CTĐ, CTCT của khối cơ quan và Tiểu đoàn 43 thuộc Trung đoàn 263, khối cơ quan và Trạm Ra đa 48 thuộc Trung đoàn 294. Trong đó, Đoàn công tác đã tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và của các cấp ủy đảng; kết quả triển khai các hoạt động CTĐ, CTCT với trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức chính trị, việc thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị cơ bản, hoạt động thi đua tuyên truyền, củng cố kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ…

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng biểu dương các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 367 đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp, thực hiện tốt nội dung CTĐ, CTCT trong 4 tháng đầu năm 2017. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng khắc phục những điểm tồn tại trong hoạt động CTĐ, CTCT mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt tình hình nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tránh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, trong đó tập trung làm tốt công tác tư tưởng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ tổ chức và trong toàn đơn vị...

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website