16 giờ:33 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 4 , 2016

Phòng chống sản phẩm văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường. Nó không chỉ làm cho đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ bị vẩn đục mà còn dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ; là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.

 Nhận thức được sự nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đó, trong thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội nói chung, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) nói riêng đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng nhiều quy chế, quy định trong quản lý kiểm duyệt, sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, các xuất bản phẩm, các nội dung sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... kiện toàn và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là Phòng truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh, Thư viện, phòng đọc ở các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó đã chủ động ngăn chặn sự thâm nhập, ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa độc hại; không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chúng ta.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, triển khai nội dung này chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này; năng lực nhận biết, phân loại, khắc phục tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại... vẫn còn mức độ. Nội dung, hình thức một số hoạt động xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh chậm đổi mới, thiếu sáng tạo, chưa lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hoạt động của một số thiết chế văn hóa (Phòng Hồ Chí Minh, Thư viện, phòng đọc) chưa hiệu quả, còn nhiều hạn chế.

Phòng chống sản phẩm văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội

Thư viện Lữ đoàn Không quân 918 là nơi cung cấp các loại sách, báo, tạp chí phục vụ nhu cầu thông tin và tìm hiểu của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. (Ảnh: HẢI AN)

Để nâng cao hiệu quả việc phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, trước hết, phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với việc chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, xóa bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại.

Tập trung nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, pháp luật, trình độ thẩm mỹ cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho bộ đội có giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị, về các giá trị văn hóa tiêu biểu của Đảng, của dân tộc, của Quân đội; bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ về cảm xúc, thị hiếu và lý tưởng thẩm mỹ lành mạnh, từ đó nâng cao khả năng xem xét, đánh giá các giá trị thẩm mỹ, biết phân biệt và đấu tranh ngăn ngừa, loại bỏ những thị hiếu thẩm mỹ lệch lạc, phản động, trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn, lối cuốn đối với cán bộ, chiến sĩ; tập trung xây dựng, bồi dưỡng để mỗi cán bộ, chiến sĩ là người sống có văn hóa, mỗi cơ quan, đơn vị là một tập thể sống có văn hóa. Đó không chỉ là việc thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị có cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp mà phải là sự biến đổi về chất trên mọi mặt của đời sống bộ đội, từ nơi ăn, ở, học tập, lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, đến phương pháp, tác phong làm việc, phương pháp đối nhân xử thế, quan hệ trên dưới, quan hệ đồng chí, đồng đội, quan hệ quân dân...

Trong xây dựng đời sống văn hóa mới cần chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, nhất là ở các đơn vị cơ sở; thường xuyên gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ với các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hoạt động huấn luyện, SSCĐ...; tuyệt đối không để xuất hiện các “khoảng trống” để các sản phẩm văn hóa độc hại có cơ hội xâm nhập.

Xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị thật sự trong sạch, lành mạnh là một trong những giải pháp tối ưu để phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại... xâm nhập vào từng cơ quan, đơn vị; góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

HOÀNG LÂU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website