10 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 20 tháng 7 , 2017

Cục Tuyên huấn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2017

Sáng 20-7, Cục Tuyên huấn (TCCT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2017 cho 30 điểm cầu trực tuyến trong toàn quân. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị.

Cục Tuyên huấn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2017
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tín - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã báo cáo công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo khẳng định: 6 tháng đầu năm 2017, công tác tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về công tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Chủ động quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội, các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục KHXH&NV trong các nhà trường Quân đội. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích; chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, các vấn đề nhạy cảm, các hoạt động huấn luyện, bắn đạn thật… Việc đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng có sự đổi mới. Công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai thực hiện nhiều nội dung, đạt kết quả tốt. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ Quân đội, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ công tác tuyên huấn 6 tháng cuối năm 2017 tập trung vào thực hiện một số nội dung: Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại chính trị trong giai đoạn mới”; đưa nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tập trung làm chuyển biến nhận thức của bộ đội về việc Quân đội thực hiện chức năng lao động sản xuất, làm kinh tế kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh. Làm tốt công tác dự báo, chuẩn bị các phương án tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nắm chắc đối tượng, đối tác, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của đất nước, Quân đội và các đơn vị đúng quy định, thống nhất, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh khiên khai thực hiện kế hoạch đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng giai đoạn 2015-2020; tập trung đấu tranh phòng chống “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” Quân đội, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh của lực lượng 47. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác báo chí, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân…

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website