20 giờ:43 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 7 , 2017

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị trong Quân đội (2007-2017)

Sáng 25-7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong Quân đội (2007-2017). Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết 11-NG/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong Quân đội (2007 - 2017) 
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng
chủ trì tại điểm cầu của Quân chủng PK-KQ.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đều khẳng định: Từ năm 2007 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi triển khai công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới đạt kết quả thiết thực. Các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11, Nghị định số 56, chương trình hành động số 195, bám sát định hướng của cơ quan cấp trên, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát thực, có tính khả thi, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, triển khai ở các cấp đạt kết quả tốt. Hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng trong Quân đội về công tác phụ  nữ và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ tiếp tục được khẳng định và nâng cao.

Công tác phụ nữ và bình đẳng giới triển khai trong Quân đội đã tập trung hướng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và chế độ mọi mặt cho chị em phụ nữ, nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội và gia đình; động viên chị em phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, khả năng công hiến của mình trên mọi lĩnh vực công tác. Tổ chức phụ nữ các cấp hoạt động ngày càng có chất lượng và hiệu quả, chú trọng kiện toàn tổ chức, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, phát triển hội viên, phát huy vai trò đoàn kết, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD.

Cũng tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao bằng khen cho 27 tập thể, trong đó có Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Quân chủng PK-KQ.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website