8 giờ:20 phút Thứ ba, ngày 1 tháng 8 , 2017

Vẫn có những cái nhìn lệch lạc về tham gia hoạt động kinh tế để tăng cường củng cố quốc phòng của Quân đội

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Vừa qua, nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội, các blog cá nhân liên tiếp đăng tải những bài viết, tổ chức nhiều diễn đàn bàn về hoạt động kinh tế quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sẽ không có điều gì đáng nói, nếu các bài viết, diễn đàn này góp thêm những ý kiến, hiến kế để Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động kinh tế làm sao cho hiệu quả, để tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giảm ngân sách quốc gia chi cho quốc phòng, thì những ý kiến của những kẻ phản động này lại ra sức bóp méo, phủ nhận những thành quả, xuyên tạc sự thật, quy chụp hiện tượng thành bản chất về hoạt động kinh tế quốc phòng của Quân đội đóng góp cho đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lệch lạc và đáng lên án hơn, chúng cho rằng, hoạt động kinh tế quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam chủ yếu vì lợi ích nhóm, độc đoán, nằm trong vỏ bọc, ngoài vùng giám sát, kiểm tra của nhân dân, thao túng hoạt động kinh tế thị trường.

Trước tiên, phải khẳng định rằng, từ ngày thành lập đến nay, trải qua gần 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với bản chất, truyền thống và nhiệm vụ của mình, ở giai đoạn cách mạng nào, Quân đội đều thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Không phải bây giờ Quân đội mới tham gia hoạt động kinh tế, mà từ khi thành lập, các hoạt động tăng gia sản xuất, sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật đã đóng góp đáng kể để tăng cường củng cố quốc phòng, đáp ứng xây dựng đường lối nghệ thuật tác chiến quân sự Việt Nam. Sản xuất của Quân đội tập trung ở các xí nghiệp quốc phòng sản xuất trực tiếp vũ khí và trang bị quốc phòng; các đoàn kinh tế quốc phòng trồng cao su, trồng rừng, trồng cà phê, giúp dân làm kinh tế và bảo vệ đường biên, mốc giới… và các doanh nghiệp quốc phòng đi đầu về khoa học công nghệ để áp dụng trong sản xuất trang bị cho Quân đội. Tất cả các hoạt động kinh tế của Quân đội đều nhằm  tăng cường tiềm lực, củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận toàn dân, xây dựng Quân đội vững về chính trị, mạnh về tiềm lực, đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong mọi tình huống.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Đảng đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế lên hàng đầu, nhưng không coi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là thứ yếu; Đảng xem việc củng cố quốc phòng, an ninh  tạo điều kiện vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngược lại, mỗi thành quả của nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ là tiền đề cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh của quốc gia. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối toàn bộ các nội dung, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ những nguyên tắc có tính biện chứng cả về lý luận và thực tiễn đã nêu ở trên, việc các thế lực thù địch, phản động cho rằng, hoạt động kinh tế trong Quân đội là độc tôn, độc đoán, nhân dân không thể kiểm tra, giám sát càng thấy rõ sự ngây ngô, quy chụp trắng trợn của họ. Bởi lẽ, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đem lại tự do, no ấm, phát triển bền vững cho nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Bác Hồ sáng lập, tổ chức và rèn luyện làm công cụ bạo lực vững về tổ chức, mạnh về tinh thần và tiềm lực để bảo vệ lợi ích cho nhân dân không bị xâm hại. Quân đội nhân dân Việt Nam không phải từ trên trời rơi xuống hay do một nhóm người nào tự phát tổ chức, mà Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Những mối quan hệ vừa mang tính biện chứng, khăng khít, khoa học, tiến bộ, vừa mang bản chất cách mạng triệt để đã  tạo nên sức mạnh tổng hợp, vô địch của cách mạng Việt Nam. Cũng vì lẽ đó, các thế lực thù địch, phản động, cực đoan luôn cay cú tìm mọi cách để công kích hòng  phá vỡ khối thống nhất toàn diện ấy, cũng là điều không mấy khó hiểu. Và đương nhiên, trong cay cú, tuyệt vọng, thất bại và mù quáng, chúng vẫn thường có những cái nhìn, luận điệu sai trái, lệch lạc đáng bị lên án, nhưng chúng vẫn cứ làm. Điều đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta cần kiên định, tỉnh táo, bài trừ.

NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website