7 giờ:13 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 8 , 2017

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN

Trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Quân chủng luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xung kích, trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện làm chủ VKKT-TB hiện đại, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân chủng PK-KQ, các thế hệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Quân chủng đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ anh hùng. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, tuổi trẻ Quân chủng đã cùng với quân và dân cả nước dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Quân chủng luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xung kích, trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện làm chủ VKKT-TB hiện đại, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.


Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ.

 

Hiện nay, ĐVTN trong Quân chủng có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân chủng. Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên phát triển ngày càng mạnh mẽ, có chất lượng, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho ĐVTN luôn được coi trọng. Các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng nhiều tổ chức Đoàn, ĐVTN tiêu biểu, ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phong trào “Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ vươn tới những đỉnh cao; tiến quân vào khoa học và công nghệ; đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã thúc đẩy các tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Quân chủng vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo…

Thông qua các phong trào xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Trận địa thanh niên quyết thắng”; “Phiên ban, kíp trực, kíp chiến đấu thanh niên”; “Tổ máy bay, tổ đài, đường băng, nhà xe, con đường thanh niên”; “Giờ học thanh niên tự quản”; “Chi đoàn huấn luyện giỏi”; “Câu lạc bộ cụm số”; “Ngày bảo quản thanh niên”, “Tháng trực ban mẫu”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”,  “Chi đoàn văn hóa” “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”; Câu lạc bộ “Học viên giỏi”; “Chi đoàn học tốt, rèn nghiêm”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”... và các đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề như: “Thanh niên Quân chủng PK-KQ học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Thanh niên Quân chủng

PK-KQ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”; “Sắt son niềm tin với Đảng”, “Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bầu trời Tổ quốc”, “Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Vai trò của Đoàn thanh niên trong chấp hành kỷ luật”… Những hoạt động đó đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện ý chí chiến đấu; nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN
Đoàn viên, thanh niên Sư đoàn 365 giúp nhân dân thu hoạch lúa.
                                                                      Ảnh:
DƯƠNG TOÀN

Có thể khẳng định rằng, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, địa bàn đóng quân rộng (57/63 tỉnh thành, với trên 600 điểm đóng quân), lực lượng ĐVTN của Quân chủng đã có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tuy vậy, dù bất cứ ở nơi đâu (biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa), dù ở lực lượng nào (Pháo phòng không, Tên lửa, Ra đa, Không quân), dù là lực lượng trực tiếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hay lực lượng bảo đảm cũng như các học viên đang đào tạo ở các học viện, nhà trường, ĐVTN trong Quân chủng cũng đều khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân chủng, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và yêu mến của nhân dân.

Ngày nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh mẽ, tạo nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội với những chiêu bài ngày càng tinh vi, xảo quyệt hòng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa Quân đội với nhân dân; mặt trái nền kinh tế thị trường tiếp tục tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, niềm tin và hành động của tuổi trẻ Quân chủng. Để tổ chức và thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong Quân chủng. Để làm được điều đó, cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, nhu cầu hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên trong cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ đoàn, ĐVTN; thường xuyên chỉ đạo cho tổ chức Đoàn về nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động, bảo đảm giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bám sát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị các cấp cần nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên và thực trạng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của đơn vị, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn công tác thanh niên một cách kịp thời, sát, đúng, hiệu quả. Người chỉ huy các cấp cần đánh giá đúng và biết cách khai thác, phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tin tưởng vào lực lượng ĐVTN trong cơ quan, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để tổ chức Đoàn và ĐVTN rèn luyện, cống hiến, tiến bộ, trưởng thành.

Thứ hai, tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Các tổ chức Đoàn cần chú trọng giáo dục truyền thống, mục tiêu, lý tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho ĐVTN. Giáo dục chính trị phải gắn liền với giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục pháp luật và kỷ luật Quân đội; chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng ý thức và thói quen chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nền nếp và tác phong chính quy trong ĐVTN; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; nhận rõ đối tượng, đối tác. Thường xuyên cung cấp cho ĐVTN những thông tin mới, có tính định hướng về tư tưởng, hướng dẫn hành động cho tuổi trẻ; kịp thời phát hiện, sàng lọc những nguồn thông tin không chính thống, thiếu căn cứ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ vươn tới những đỉnh cao; tiến quân vào khoa học và công nghệ; đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”… Thông qua đó, làm cho trí tuệ, tiềm năng, sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng được phát huy đầy đủ và sâu rộng. Cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu, những việc mà lãnh đạo, chỉ huy đang quan tâm, trăn trở, tìm cách tháo gỡ. Tạo điều kiện để các phong trào thi đua đi vào thực chất, không phô trương, hình thức hoặc ganh đua, chạy theo thành tích; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn lệch lạc; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thứ tư, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thật sự là trường học XHCN của thanh niên. Các cơ quan, đơn vị phải chú ý nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN; gắn xây dựng tổ chức đoàn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, đơn vị VMTD; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, có trình độ, đạo đức, gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, xung kích đi đầu vào những nơi khó, đảm nhận việc làm khó, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tính chủ động, sáng tạo, độc lập, tự quản của tổ chức đoàn. Quan tâm, chăm lo đến nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của ĐVTN; tạo điều kiện để ĐVTN học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống Quân chủng PK-KQ anh hùng, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển” mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN hãy nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nắm chắc thời cơ, vận hội, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX đã đề ra; góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thiếu tướng HỒ VĂN ĐỨC
- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website