8 giờ:43 phút Thứ ba, ngày 1 tháng 6 , 2021

Kiến nghị chiến lược tiêm vaccine hiệu quả cao cho Việt Nam hiện nay

LTS: GS, TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có bài viết khuyến nghị các giải pháp về vấn đề tiêm vaccine gửi Báo Quân đội nhân dân. Báo Quân đội nhân dân trích đăng nội dung chính của bài viết (bản đầy đủ xin xem trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử).

 Lây nhiễm cộng đồng được xác định qua chỉ số: Trong 1 triệu dân có bao nhiêu người đang bị nhiễm Covid-19, là nguồn lây nhiễm tiếp tục cho người khác. Ngày 11-3-2020, khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố: Lây nhiễm Covid-19 trở thành dịch toàn cầu, thì bình quân có 10 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị/1 triệu dân. Từ đó đến nay số người đang điều trị/1 triệu dân không ngừng tăng lên, phản ánh dịch Covid-19 đang lan rộng, bùng phát toàn thế giới. Số người đang điều trị/1 triệu dân hiện còn ở mức cao 2.003 người vào ngày 23-5-2021.

Tuy nhiên, một thực tế là việc phân bổ người lây nhiễm-số người đang được điều trị trên thế giới không đồng đều giữa các nước và châu lục, theo 4 mức: Nước không có dịch, có dịch nhẹ, có dịch trung bình và dịch nặng (Bảng 1).

Bảng 1: Phân loại mức độ lây nhiễm của thế giới ngày 12-5-2021

Các nước

Số đang điều trị/1 triệu dân

Dân số

(triệu người)

Dân số của nhóm/

dân số thế giới

Tổng số đang điều trị của nhóm/

Tổng đang điều trị của thế giới

Tỷ lệ dân số đã tiêm đủ 2 lần

1. Các nước không có dịch(ĐĐT/1TD<10),

26 nước

1,4

1.770

22,9%

56,2%

0,01%

4,59%

0,1%

2. Các nước có dịch nhẹ(10≤ ĐĐT/1TD<1.000), 100 nước

319

2.567

33,3%

4,58%

4,1%

3. Các nước có dịch trung bình(1.000≤ĐĐT/1TD<4.000),

51 nước

2.531

2.287

29,65%

43,4%

32,4%

95,4%

11,65%

4. Các nước có dịch nặng

(4.000≤ĐĐT/1TD<64.000),

43 nước

10.663

1.057

13,7%

63%

27,68%

Thế giới

(220 nước và vùng lãnh thổ)

2.318

7.713,47

100%

100%

8,6%

*ĐĐT/1TD: Đang điều trị/1 triệu dân

Qua bảng 1 ta thấy, các nước không có dịch chiếm 22,9% dân số thế giới, song chỉ có 0,01% số người đang điều trị của thế giới, 43 nước có dịch nặng, chiếm 13,7% dân số thế giới, song có đến 63% tổng số người đang điều trị. 

Trong tình trạng thiếu vaccine toàn cầu, nên tiêm chủng thế nào để hiệu quả cao?

Với dân số thế giới khoảng 7.713,47 triệu người, nếu tiêm chủng 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng thì cần khoảng 5.400 triệu liều vaccine mỗi lần tiêm. Nếu trong năm 2021 tiêm bình quân ít nhất 2 lần (có thể phải 3 lần ở một tỷ lệ dân cư nếu đã tiêm xong 2 lần trong 6 tháng đầu năm 2021) thì cần khoảng 10,8 tỷ liều vaccine. Đến ngày 26-5-2021 cả thế giới mới sản xuất và phân phối được gần 1,78 tỷ liều, chỉ hơn 23% nhu cầu nói trên.

So sánh với dân số thế giới thì đến ngày 12-5-2021, mới có 8,6% dân số thế giới tiêm đủ 2 liều vaccine (bảng 1).

Nếu ước lượng số vaccine được sản xuất và phân phối 6 tháng đầu năm 2021 là 2 tỷ liều và 6 tháng cuối năm 2021 tăng gấp đôi, thì cả năm 2021 thế giới có khoảng 6 tỷ liều, mới đáp ứng hơn 55% nhu cầu dự báo.

Kiến nghị chiến lược tiêm vaccine hiệu quả cao cho Việt Nam hiện nay
Quá trình lấy mẫu được tiến hành nhanh chóng tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa/ Nguồn: Phú Sơn/qdnd.vn. 

Xuất phát từ thực tế, ngày 17-4-2021 tôi đã đề xuất với Tổng giám đốc WHO một chiến lược tiêm chủng vaccine không dàn đều mà tương thích với sự phân bổ các nguồn lây nhiễm toàn cầu, với các nội dung chính như sau:

1. Ở tất cả các nước đều phải tiêm chủng vaccine cho các đối tượng rủi ro lây nhiễm cao (người làm việc trong ngành y tế, hải quan, quân đội, điều khiển phương tiện vận tải, người tham gia lực lượng phòng, chống dịch (PCD) trực tiếp, người phải ra nước ngoài và người có bệnh lý nền có nguy cơ cao), số này ước lượng khoảng 10% dân số.

2. Ở các nước có dịch nhẹ và không có dịch cũng như các nơi chưa thể tiêm chủng ở các nước khác cần áp dụng triệt để các biện pháp PCD không dùng vaccine đã thể hiện hiệu quả trong thời gian qua (năm 2020, 2021).

3. Các nước có dịch nhẹ tiêm chủng thêm 10% dân số là người ở các vùng có dịch nặng ở các nước này để giảm nhanh số người bị nhiễm ở các nước đó.

4. Các nước có dịch trung bình và nặng, tiêm chủng 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng năm 2021.

Với cách tiếp cận này, tương ứng với phân bổ nguồn lây nhiễm toàn cầu ngày 12-5-2021, bảng 1, thì nhu cầu vaccine cho một đợt tiêm ở các nước không có dịch là: 177 triệu liều, các nước có dịch nhẹ là: 514 triệu liều, các nước có dịch trung bình là: 1.601 triệu liều và các nước có dịch nặng là: 740 triệu liều. Tổng cộng là 3.032 triệu liều. Nếu so với dân số toàn thế giới thì bằng hơn 39%.

Nếu mỗi công dân tiêm đủ 2 liều thì cần khoảng 6.064 triệu liều, bằng số vaccine dự kiến có thể sản xuất năm 2021 là khoảng 6 tỷ liều. Tức là chúng ta có thể chấm dứt dịch Covid-19 ở các nước có dịch nặng và trung bình trong năm 2021 và giảm đáng kể dịch ở các nước có dịch nhẹ và giảm lây nhiễm ở các nước không có dịch trong năm 2021 mà chỉ cần tiêm cho khoảng 40% dân số thế giới. Sang năm 2022 sẽ mở rộng tiêm chủng theo nhu cầu ở các nước hiện nay có dịch nhẹ và không có dịch.

Kiến nghị chiến lược tiêm vaccine hiệu quả cao trong điều kiện thiếu vaccine

Từ tháng 2-2020 đến ngày 30-4-2021, số người đang điều trị/1 triệu dân của Việt Nam chưa bao giờ vượt mức 3,9 người, thấp xa ngưỡng có dịch là 10 người/1 triệu dân. Vì vậy, Việt Nam là nước có lây nhiễm Covid-19, đã trải qua 3 làn sóng lây nhiễm. Để việc phòng dịch có hiệu quả, cần phân loại mức lây nhiễm của các địa phương để có các giải pháp PCD hợp lý và làm công tác dự báo việc lây nhiễm ở các địa phương và cả nước. Với việc phân loại trạng thái lây nhiễm cộng đồng khi chưa có dịch thành 4 mức:

* Không có người lây nhiễm (số người đang được điều trị/1 triệu dân = 0)

* Lây nhiễm nhẹ, nguy cơ thấp trở thành có dịch (số người đang được điều trị/1 triệu dân không quá 5 người)

* Lây nhiễm trung bình, nguy cơ ở mức trung bình trở thành có dịch (số người đang được điều trị/1 triệu dân: lớn hơn 5, đến 8)

* Lây nhiễm cao, nguy cơ cao trở thành có dịch (số người đang được điều trị/1 triệu dân lớn hơn 8 đến dưới 10)

thì tình hình lây nhiễm ở Việt Nam ngày 29-5-2021 có thể tóm tắt như sau (bảng 2):

Bảng 2: Bảng tổng hợp tình hình lây nhiễm và dịch ở Việt Nam (ngày 29-5-2021)

Nhóm địa phương

Dân số 2019
(triệu người)

So dân số

cả nước

Tổng số người đang điều trị

(/1 triệu dân)

Tổng số người đang điều trị so với cả nước

Nhận xét

  • 3 tỉnh, thành phố dịch nặng nhất (tính trên 1 triệu dân):

Bắc Giang,

Bắc Ninh, Đà Nẵng

4,307

4,48%

39,14%

2.943

(683)

74,28%

96,74%

3 tỉnh, thành phố dịch nặng nhất chiếm 4,48% dân số cả nước nhưng có tới hơn 74% số người đang điều trị

  • 15 tỉnh, thành phố có dịch nhẹ còn lại

33,347

34,66%

890

(26,7)

22,46%

15 tỉnh, thành phố có dịch nhẹ hơn, chiếm 34,66% dân số và 22,46% số người đang điều trị

  • 30 tỉnh, thành phố có lây nhiễm, không có dịch

44,820

46,59%

60,87%

129

(2,9)

3,26%

3,26%

30 tỉnh, thành phố có lây nhiễm, không có dịch, chiếm 46,59% dân số nhưng chỉ có 3,26% số người đang điều trị

  • 15 tỉnh thành phố không có lây nhiễm

13,734

14,28%

0

0%

15 tỉnh, thành phố chiếm 14,28% dân số , không có ca nhiễm nào

 

1. Có 18 tỉnh, thành phố có dịch, với số người điều trị/1 triệu dân từ 10,5 đến 1.121 người, trong đó có 3 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Bắc Ninh và Đà Nẵng là 3 địa phương có dịch, với số người đang điều trị/1 triệu dân cao nhất cả nước, tức là có lây nhiễm cộng đồng cao nhất: Trên 1 triệu dân bình quân có 683 người đang được điều trị. 15 tỉnh, thành phố còn lại đang có dịch nhẹ, số người đang điều trị/1 triệu dân bình quân có gần 27 người (từ 10,5 đến 94,7 người).

2. Có 30 tỉnh, thành phố có lây nhiễm, song chưa có dịch với số người đang điều trị/1 triệu dân bình quân là gần 3 người.

3. 15 tỉnh hiện nay không có lây nhiễm.

Trên thế giới và Việt Nam đều rất thiếu vaccine. Để tạo miễn dịch cộng đồng cần tiêm ít nhất cho 70% dân số. Tức là 1 đợt tiêm cần khoảng 68 triệu liều vaccine và 2 đợt tiêm cần khoảng 136 triệu liều. Hiện nay, hơn 1 triệu người Việt Nam đã tiêm 1 mũi, chiếm hơn 1% dân số và hơn 28.500 người đã tiêm 2 mũi (chiếm khoảng 0,03% dân số). Hiện nay số vaccine đã về đến Việt Nam là 2,898 triệu liều. Như vậy, sau khi tiêm lần 2 cho hơn 1 triệu người đã tiêm 1 mũi thì còn khoảng 0,9 triệu liều, đủ tiêm cho 0,45 triệu người 2 mũi. Tổng số người tiêm đủ 2 mũi sẽ khoảng gần 1,5 triệu người, chiếm 1,55% dân số. Số vaccine đang đặt hàng cho cả năm 2021 khoảng trên 100 triệu liều, song thời hạn cung cấp không cam kết bảo đảm đúng theo kế hoạch. 

Trên cơ sở chiến lược tiêm chủng vaccine không dàn đều mà tương thích với phân bổ các nguồn lây nhiễm mà chúng tôi đã đề xuất với WHO, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam ngày 29-5-2021, tôi đề xuất “Chiến lược tiêm vaccine lan tỏa từ các đối tượng và khu vực có nguy cơ cao nhất” ở Việt Nam với 5 nội dung chính và lộ trình như sau:

a) Tiêm vaccine cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao của Việt Nam (nhân viên y tế, hải quan, công an, quân đội, lực lượng PCD trực tiếp, người điều khiển phương tiện giao thông vận tải, người phải ra nước ngoài, người có bệnh lý nền phức tạp...). Ngoài ra cần tiêm chủng cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị (thường xuyên tiếp xúc với nhân dân) để hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, an toàn vì đất nước. Ở Việt Nam có thể ước nhóm đối tượng này khoảng 2 triệu người.

b) Nơi nào chưa tiêm vaccine thì áp dụng triệt để các biện pháp PCD không dùng vaccine mà Việt Nam và các nước đã áp dụng hiệu quả thời gian qua.

c) Ngay bây giờ tập trung tiêm vaccine cho Bắc Giang, Bắc Ninh và Đà Nẵng là 3 địa phương có lây nhiễm cộng đồng cao nhất cả nước (từ hơn 200 người đến hơn 1.100 người đang điều trị/1 triệu dân), với dân số chỉ chiếm 4,48% dân số cả nước, song lại có hơn 74% tổng số người đang điều trị.

Nếu tiêm cho 70% dân số của 3 địa phương này thì cần tiêm cho khoảng 3 triệu người (4,307 triệu x 0,7), qua đó sẽ loại trừ ảnh hưởng của 74% nguồn lây nhiễm toàn Việt Nam. Việc tiêm cho 3 địa phương này nên làm ngay trong quý 2.

d) Sau đó sẽ tiêm vaccine cho 15 tỉnh, thành phố hiện nay đang có dịch nhẹ, chiếm 34,46% dân số cả nước và 22,46% số người đang điều trị cả nước. Trong 15 tỉnh, thành phố này có tất cả các địa phương của cả nước có số công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) hơn 100.000 người (Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Long An, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thái Nguyên). Nếu tính cả số công nhân ở các KCN của Bắc Giang, Bắc Ninh và Đà Nẵng thì số công nhân ở các KCN, chế xuất, khu công nghệ cao ở 12 tỉnh, thành phố này sẽ là khoảng 2,7 triệu người, chiếm 75% tổng số lao động trong các KCN cả nước. 2,7 triệu lao động này ở các KCN của 12 tỉnh, thành phố cần được ưu tiên tiêm trước ở mỗi địa phương. Lao động của các doanh nghiệp làm việc trong các văn phòng nên được ưu tiên tiếp theo. Nếu tiêm cho 70% dân số của 15 tỉnh, thành phố này thì cần tiêm cho 23,34 triệu người (33,347 triệu x 0,7). Việc tiêm này nên làm vào cuối quý 3, đầu quý 4-2021.

e) Năm 2022, khi ta sản xuất được vaccine hoặc đặt hàng được nhiều hơn thì có thể tiêm đại trà cho 45 tỉnh, thành phố còn lại theo nhu cầu thực tế lúc đó. Khi tác dụng lây nhiễm cộng đồng của hơn 96% nguồn lây nhiễm của cả nước ở 18 địa phương trên đã bị loại trừ và người dân ở đây đã được tiêm vaccine thì khả năng lây từ các địa phương này cho 45 tỉnh, thành phố còn lại sẽ rất thấp.

Vì vậy, trong năm 2021 các địa phương này hoàn toàn có thể kiểm soát tốt lây nhiễm ở quy mô nhỏ mà chưa cần tiêm vaccine cho 70% dân cư.

Như vậy, lượng vaccine cần thực tế cho Việt Nam năm 2021 để loại bỏ dịch Covid-19 và tạo miễn dịch cộng đồng ở tất cả 18 tỉnh, thành phố hiện nay có dịch và kiểm soát, đảm bảo lây nhiễm thấp toàn quốc là:

Tiêm cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao: 2 triệu người (quý 2-2021)

Tiêm cho 3 tỉnh, thành phố đang có dịch nặng nhất (Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng): 3 triệu người (quý 2 và quý 3-2021)

Tiêm cho 15 tỉnh, thành phố đang có dịch nhẹ: 23,34 triệu người (quý 3 và quý 4-2021)

Tổng cộng cần tiêm cho: 26,3 triệu người, bằng 27,4% dân số Việt Nam.

Như vậy, tổng số vaccine cần mua năm 2021 khoảng: 53 triệu liều (mỗi người được tiêm 2 lần), chỉ bằng 39% nhu cầu mua cho 70% dân số Việt Nam (136 triệu liều).

Một chiến lược tiêm vaccine như trên sẽ giúp chúng ta nhanh chóng dập được dịch trong cả nước, tạo được miễn dịch cộng đồng ở tất cả các địa phương đang có dịch, kiểm soát, bảo đảm lây nhiễm thấp trong cả nước 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời tiết kiệm được kinh phí và tránh được áp lực phải tìm mua một lượng lớn vaccine đang rất khan hiếm trên thế giới hiện nay.

GS, TS NGUYỄN THIỆN NHÂN, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Nguồn: qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website