16 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 , 2017

Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5):

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Là đơn vị pháo phòng không (PPK) thuộc Quân khu 5 có nhiệm vụ cơ động lực lượng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên; những năm qua, Lữ đoàn PPK 573 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Để đạt kết quả đó, Lữ đoàn thường xuyên chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
Thực hành cơ động khí tài tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573.

Hội thi cán bộ đại đội, trung đội giỏi là một trong những nội dung để bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của Lữ đoàn 573. Theo đó, cán bộ là đại đội trưởng, chính trị viên đại đội và các trung đội trưởng đều phải tham gia. Yêu cầu của Ban Tổ chức là thí sinh tham gia thi toàn diện trên 4 mặt công tác, trong đó đi sâu vào các nội dung: Điều lệnh, điều lệ, kiến thức chuyên ngành PPK; soạn và giảng bài về binh khí, đội ngũ chiến thuật; huấn luyện thể lực (bơi vũ trang, bơi ứng dụng); kỹ thuật bắn súng AK; công tác quản lý, nắm và giải quyết tư tưởng; xử lý các tình huống của chính trị viên ở đơn vị…

Thiếu úy A Linh - Trung đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, cho biết: “Thông qua hội thi, chúng tôi có dịp ôn lại điều lệnh, điều lệ, phương pháp giảng bài; đồng thời là dịp để cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng về quản lý, nắm và cách giải quyết vấn đề tư tưởng, các tình huống xảy ra trong đơn vị”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn đều được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao; tuy nhiên một số cán bộ trẻ kinh nghiệm công tác chưa nhiều, phương pháp quản lý, giáo dục bộ đội có mặt còn hạn chế… Vì thế, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ được lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm. Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm, Đảng ủy Lữ đoàn đã xác định “3 khâu đột phá”, trong đó có nội dung đột phá nâng cao chất lượng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ. Để thực hiện chủ trương đó, công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ được đưa lên hàng đầu. Lữ đoàn tổ chức các đợt học tập, tập huấn như: Học tập nghị quyết, chỉ thị các cấp, đặc biệt là đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; giải quyết các mối quan hệ nhất là quan hệ cán - binh, quan hệ quân dân. Sau mỗi đợt học tập có thảo luận, viết thu hoạch liên hệ trách nhiệm bản thân sát với chức trách nhiệm vụ. Tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu để nâng cao trình độ, khả năng xử lý các tình huống tác chiến phòng không. Thông qua các đợt hội thi, hội thao, kiểm tra để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, bồi dưỡng về nhận thức pháp luật, điều lệnh, điều lệ, nội quy quy định, thể lực, công tác quản lý bộ đội… cho cán bộ phân đội.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chính trị viên Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 573), cho biết: “Tiểu đoàn thực hiện phương châm: Cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, người đi trước bồi dưỡng cho người đi sau; thực hiện bồi dưỡng cán bộ hàng tuần, mỗi cá nhân tự xác định nội dung còn yếu và đề ra thời gian tự học tập, khắc phục. Phân công cán bộ đại đội trực tiếp kèm cặp cán bộ trung đội còn yếu. Bên cạnh đó, đơn vị bố trí các trung đội trưởng thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với bộ đội để nắm tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng bộ đội và kịp thời xử lý khi có tình huống nảy sinh”.

Đại tá Trần Quốc Dũng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573, cho biết: “Ngoài việc huấn luyện chuyên môn, đơn vị đã thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ về ý thức trách nhiệm, sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn nắm khả năng, trình độ của cán bộ để giao nhiệm vụ, đề bạt, bổ nhiệm phù hợp. Chính vì vậy, những năm qua 100% cán bộ xác định rõ nhiệm vụ, hoàn thành chức trách được giao; kiểm tra kết thúc huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76,5% khá giỏi”.

Xác định, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp Lữ đoàn 573 quán triệt và chú trọng thực hiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao.

                             Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website