15 giờ:3 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 12 , 2017

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và gần 400 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh:
THÁI SƠN

Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp tại Hà Nội từ ngày 4 đến ngày 11-10-2017, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Các nghị quyết nêu trên là những quyết sách rất quan trọng của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, 
giới thiệu Nghị quyết “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Ảnh:
THÁI SƠN

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: THÁI SƠN

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành; đồng thời nghe Cục Chính trị Quân chủng hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Lâm Quang Đại yêu cầu các báo cáo viên quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của Hội nghị; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá; coi trọng liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, Quân chủng; giúp các cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, từ đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong Đảng bộ và toàn Quân chủng. Đối với các đồng chí cán bộ tham dự Hội nghị, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản, những điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ Quân đội, đơn vị; làm cơ sở cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, nhận thức sai trái, lệch lạc trong đơn vị. Đồng chí Chính ủy Quân chủng giao Cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các cấp cho tất cả các đối tượng trong toàn Quân chủng, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định; đồng thời, chủ trì phối hợp với Bộ Tham mưu và các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Quân chủng thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) để thông qua Đảng ủy và triển khai thực hiện trong Đảng bộ và toàn Quân chủng.

Cùng với đó, đồng chí Chính ủy Quân chủng lưu ý, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, nhanh chóng đưa các nghị quyết vào thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong toàn Quân chủng, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website