14 giờ:46 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 1 , 2019

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tuyên huấn năm 2019

Sáng 24-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tuyên huấn năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tuyên huấn năm 2019 
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Năm 2018, công tác Tuyên huấn trong toàn quân đã được triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; chủ động quán triệt học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên; đẩy mạnh đổi mới các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình có chất lượng; chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản, in và phát hành giữ vững tôn chỉ mục đích, chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, các vấn đề nhạy cảm. Đồng thời, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường; công tác thi đua-khen thưởng tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; công tác văn hóa, văn nghệ triển khai thực hiện nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Từ đó, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; dù thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, gian khổ nhưng tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những kết quả đạt được của ngành tuyên huấn trong năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa, góp phần cùng với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018. Đồng chí đề nghị, các đơn vị trong toàn quân quán triệt nghiêm túc công tác tuyên huấn năm 2019, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả 12 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên huấn năm 2019, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; cần tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết, nhất là các nghị quyết chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước mới ban hành về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân theo Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư; tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội...

 

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website