16 giờ:54 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 1 , 2018

Hội nghị tổng kết công tác công tác cán bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018

Ngày 8-1, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cán bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018. Đại tá Trần Ngọc Quyến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác công tác cán bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác công tác cán bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018
Đại tá Hà Hữu Ngọ - Trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, công tác cán bộ trong Quân chủng PK-KQ đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai toàn diện các nội dung công tác; thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng chủ trương, nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; trình độ chuyên môn, năng lực công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2018, công tác cán bộ trong Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, kế hoạch công tác cán bộ của cấp trên; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 213-CT/ĐU ngày 29-8-2016 của Đảng ủy Quân chủng về việc điều động, luân chuyển cán bộ trong Quân chủng PK-KQ; Chỉ thị số 90-CT/ĐU ngày 16-12-2015 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng “Về việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Quyết định số 2784/QĐ-BTL ngày 15-12-2015 của Tư lệnh Quân chủng về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo cho nghiên cứu sinh trong nước…

Hội nghị tổng kết công tác công tác cán bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018
Thủ trưởng Phòng Cán bộ trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị
có thành tích xuất sắc năm 2017

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Quyến yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ còn tồn tại trong năm 2017. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đề nghị thời gian tới, cơ quan cán bộ các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ trương chấn chỉnh tổ chức biên chế của Quân chủng trong giai đoạn hiện nay để tiến hành công tác cán bộ theo các thông tư, hướng dẫn, quy định, quy chế của cấp trên; quán triệt và thực hiện hiệu quả 1 trong 3 khâu đột phá về công tác cán bộ được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Quân chủng; đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cán bộ phải có “tâm trong, trí sáng”, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức Đảng ở các cơ quan, đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website