14 giờ:3 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 1 , 2018

Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật hậu cần Sân bay (Trung đoàn 935, Sư đoàn 370):

Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh

“Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” là cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh chính trị, giúp các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay (Trung đoàn 935, Sư đoàn 370) hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú trong đơn vị.

Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh
Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên Tiểu đoàn.

Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay (BĐKTHCSB) có nhiệm vụ bảo đảm xe máy điện khí, xăng dầu, đường băng sân đỗ, các công trình sân bay và công tác hậu cần đời sống cho Trung đoàn 935 làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ, huấn luyện bay, bay nhiệm vụ, bay bắn, ném bom trên đất, trên biển, huấn luyện chuyển loại phi công mới ra trường… Thời gian qua, Tiểu đoàn đã đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm và được cụ thể hóa với các tiêu chí: Tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị có môi trường văn hóa tốt; quy định về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị.

Để việc xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, hằng năm, Tiểu đoàn đều lập kế hoạch, chương trình hoạt động sát, đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, Tiểu đoàn đã chủ động lồng ghép với nội dung, chỉ tiêu của Phong trào Thi đua Quyết thắng, Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Tiểu đoàn đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng việc quán triệt, học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ thi đua Tiểu đoàn và các tổ thi đua các đầu mối trực thuộc luôn duy trì tốt nền nếp hoạt động, phát huy gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thường xuyên duy trì tốt nền nếp, chế độ công tác, coi trọng kỷ luật công nghệ, chuyên ngành và xây dựng tác phong công tác của mọi thành viên trong đơn vị, chú trọng là đội ngũ cán bộ chủ trì; giáo dục cho mọi quân nhân trong đơn vị nhận thức tốt tình hình nhiệm vụ, yêu cầu đòi hỏi cao trong công tác bảo đảm hậu cần, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Những năm qua, Tiểu đoàn đã tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, trong đó khâu đột phá là nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động với nâng cao chất lượng công tác hậu cần, thực hiện “điểm” về huấn luyện và công tác hậu cần trong toàn Trung đoàn, bảo đảm an toàn bay, an toàn giao thông. Thường xuyên duy trì tốt nền nếp, chế độ ngày, tuần, nâng cao chất lượng sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt giảng bình kỷ luật, gắn xây dựng chính quy với coi trọng lễ tiết tác phong quân nhân.

Trung tá Đinh Quốc Tuấn - Chính trị viên Tiểu đoàn, cho biết: “Tiểu đoàn đã thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, mục tiêu, nội dung của việc xây dựng môi trường văn hóa trong cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tâm lý bộ đội; đẩy mạnh việc giao lưu văn hóa giữa đơn vị và địa phương nơi đóng quân; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, bảo đảm việc xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại hiệu quả thiết thực”.

Hiện nay, từ Tiểu đoàn đến các đại đội, cán bộ, chiến sĩ thực hiện có nền nếp, phong cách làm việc, giao tiếp, ứng xử, đến lễ tiết tác phong quân nhân, cảnh quan môi trường đều chính quy, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thiết chế văn hóa đảm bảo đầy đủ theo quy định. Thực hiện tốt việc đọc báo, xem truyền hình, thông tin thời sự đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp” với đầy đủ hệ thống biển, bảng, pa nô… theo quy định. Khuôn viên của từng đại đội được quy hoạch, chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường sống đẹp và thân thiện. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”… Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú trong toàn đơn vị.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website