14 giờ:6 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 1 , 2018

Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017)

Sáng 18-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017)
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Qua 25 năm triển khai thực hiện trong toàn quân, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt và sức lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc vận động đã trực tiếp góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội ở các đơn vị trong toàn quân; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh, vị thế, uy tín của Quân đội; đóng góp thiết thực vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giá trị, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm TCCT trao thưởng
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động

Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn quân có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 8 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 182 tập thể, 64 cá nhân được Bộ Quốc phòng, TCCT khen thưởng. Trong đó: 33 tập thể được nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc”, 44 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 46 đơn vị được nhận Cờ, 59 tập thể và 32 cá nhân được nhận Bằng khen của TCCT trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” giai đoạn 1992-2017. Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ được Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc" trong thực hiện Cuộc vận động.

Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017)
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
tham quan khu trưng bày sách bên lề Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động của toàn Đảng, toàn dân và phong trào Thi đua Quyết thắng. Chủ động về kế hoạch, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, coi trọng hiệu quả thực tế, tránh hình thức, chiếu lệ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, thiết chế văn hóa, các phương tiện bảo đảm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ở các đơn vị cơ sở. Phục vụ tốt việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, chú trọng ưu tiên hạ sĩ quan - binh sĩ cán bộ, sĩ quan trẻ; các đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết quân dân; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam...

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website