17 giờ:28 phút Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 , 2018

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ XIII (2018-2023):

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ VIII (2018 - 2023). Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo; cùng dự có Đại tá Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; Thủ trưởng các Cục Chính trị: Quân chủng Hải Quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng; đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) và 167 đại biểu đại diện cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân viên chức (CNVC), lao động quốc phòng (LĐQP) trong toàn Quân chủng.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm 
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX; thảo luận đóng góp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo của Cục Chính trị Quân chủng trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ XIII (2018-2023) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại đội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm
Các đại biểu dự Đại hội.

Từ báo cáo trung tâm của Cục Chính trị trình Đại hội đến các ý kiến thảo luận, đóng góp đều thống nhất: 5 năm qua (2013-2018), phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân chủng luôn gắn liền và đóng góp đáng kể vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Với 38 tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS); 5189 đoàn viên, học tập, lao động sản xuất trên khắp cả nước, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Quân chủng đã có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ CNVC, LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ tay nghề, chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức và đoàn viên Công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu và đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Nhiều hoạt động chính sách xã hội đối với đoàn viên được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động ổn định và được cải thiện rõ rệt; tuyệt đại đa số đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm sáng tạo tại Đại hội.

Từ năm 2013 đến năm 2018, Công đoàn Quân chủng đã xét, đề nghị BCĐQP hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 7 ngôi nhà với số tiền 490 triệu đồng; thăm, tặng quà cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 1 tỷ 295 triệu đồng; sử dụng tốt nguồn quỹ trợ vốn từ Công đoàn Quốc phòng là 420 triệu luân chuyển cho 215 lượt người vay để phát triển kinh tế gia đình.. Các tổ chức, đoàn viên Công đoàn đã có hàng nghìn sản phẩm, đề tài, sáng kiến, trong đó Quân chủng đã công nhận 379 sản phẩm, đề tài, sáng tạo, có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao, bên cạnh phục vụ thiết thực cho việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB và nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường trong Quân chủng, nhiều sản phẩm có giá trị về kinh tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng...

Với những kết quả đã đạt được, Đại hội lần thứ VIII xác định, trong giai đoạn (2018 - 2023) và những năm tiếp theo, Công đoàn Quân chủng tiếp tục  quán  triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp. Gắn Chương trình hành động của Đại hội Công đoàn Quân chủng lần thứ VIII với việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP trong Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng làm chủ ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ mới; tích cực tìm tòi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng trong tình hình mới. Trong đó, tập trung đột phá vào những khâu yếu, việc khó, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP, nhất là  tác phong công tác khoa học, tay nghề giỏi, kỷ luật cao. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong mọi hoạt động. Đổi mới nội dung hình thức xây dựng công đoàn cơ sở hoạt động có chất lượng hiệu quả hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm
 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hành động của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để thực hiện trong giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng chỉ tiêu phấn đấu là hàng năm có 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập giáo dục chính trị và có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt phong trào “Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội”, phấn đấu trong 5 năm (2018 - 2023) Công đoàn Quân chủng đề nghị Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ xây mới và sửa chữa được từ 8 - 10 nhà ở cho đoàn viên nghèo; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi CĐCS phấn đấu có từ 1 - 5 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng; hàng năm có 100% CĐCS đạt vững mạnh khá, trong đó vững mạnh đạt 70% trở lên...

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm
Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào Báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX và thảo luận tham gia ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; bầu 13 đồng chí (trong đó có 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) vào Đoàn đại biểu Công đoàn Quân chủng  PK-KQ dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX với số phiếu tín nhiệm cao.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm
Đoàn đại biểu Công đoàn Quân chủng  PK-KQ
dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX  ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lâm Quang Đại đã biểu dương kết quả mà Công đoàn Quân chủng đạt được trong thời gian qua, cũng như tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đại biểu để Đại hội thực sự thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP trong toàn Quân chủng.  Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu, thời gian tới, các tổ chức Công đoàn và mọi ĐVCĐ cần tập trung xây dựng cho đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, mục tiêu lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh phong trào hoạt động trên tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; góp phần xây dựng Quân chủng PK - KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website