20 giờ:56 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 12 , 2018

Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tại Sư đoàn 372

Ngày 19-12, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tại Sư đoàn 372. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Cùng đi có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng,  bảo vệ Tổ quốc tại Sư đoàn 372
GS, TS Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương,
chủ trì buổi khảo sát.

Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng,  bảo vệ Tổ quốc tại Sư đoàn 372
Đoàn khảo sát nắm tình hình tại Trung đoàn 929, Sư đoàn 372.

Qua khảo sát, Đoàn đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Sư đoàn 372 trong thời gian qua. Về mặt nhận thức: Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có nhận thức, trách nhiệm chính trị đúng đắn với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (nội dung về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc) và các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đã đánh giá những kết quả và hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Sư đoàn trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Sư đoàn hiện nay; xác định những vấn đề về chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đưa ra kiến nghị, đề xuất trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết quả khảo sát đã cung cấp thêm cơ sở để Đảng ta tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lực lượng không quân tiến thẳng lên hiện đại. Đề xuất được các giải pháp quan trọng trong chiến lược xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận chiến nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đây cũng là cơ sở để Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục có những quyết sách đúng đắn trong hoạch định và thực hiện đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website