13 giờ:59 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 3 , 2018

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Đảng nghiêm minh - Đảng mạnh, dân tin

Thời gian qua, nhân việc Đảng và Nhà nước ta kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ cao cấp, cán bộ, đảng viên diện do Trung ương quản lý vi phạm kỷ luật của Đảng; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong nước và nước ngoài lại ráo riết tìm mọi cách để chống phá. Vẫn chiêu bài sử dụng triệt để Internet, chúng lập các tài khoản ảo, tài khoản mạo danh trên mạng xã hội để tập trung viết các bài vu khống, lôi kéo những phần tử xấu tham gia phỏng vấn rồi dàn dựng, cắt ghép tạo các clip với nội dung sai trái tung tràn ngập trên Youtube phục vụ ý đồ gây loạn nhiễu nguồn tin chính thống, đánh lừa những người nhẹ dạ, cả tin cho rằng việc xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước là cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong Đảng…

Chúng ta phải biết rằng, kỷ luật là thể hiện sự nghiêm minh của Đảng. Mọi đảng viên đều tự nguyện, tự giác tuân thủ từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Không chỉ bây giờ mà 88 năm qua, nhờ có kỷ luật nghiêm minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh hơn, nhân nhân đặt lòng tin vào Đảng vững chãi hơn. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; là cơ sở để giáo dục tổ chức đảng và đảng viên; là điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước. Việc xử lý kỷ luật là biện pháp cuối cùng, đồng thời cũng là nỗi đau xót không chỉ cho mỗi tổ chức Đảng, đảng viên mà là nỗi đau chung của nhân dân. Tuy nhiên, nếu Đảng không nghiêm minh, nếu Đảng không áp dụng biện pháp cuối cùng ấy, Đảng không chỉ mắc tội với chính Đảng, với nhân dân, với sự tồn vong của sự nghiệp cách mạng mà vô hình chung, Đảng lại chính là nơi đẩy đồng chí của mình sa ngã sâu hơn vào con đường lầm lỗi.

Đảng ta khẳng định, kỷ luật Đảng là thể hiện sức mạnh của Đảng. Tuy nhiên, đồng hành với pháp luật, ở bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, Đảng ta luôn coi trọng tính nhân văn, đặt tình người và lẽ sống song hành khăng khít trong kỷ luật. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật dựa trên tình đồng chí, kỷ luật của những người cùng chung một lý tưởng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc. Mọi đảng viên và tổ chức đảng liên kết với nhau theo một kỷ luật chung dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, sự thống nhất chặt chẽ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, được thể hiện tập trung trong các điều khoản của Điều lệ Đảng. Kỷ luật đó xuất phát từ ý chí của toàn Đảng nhằm bảo đảm cho sự thống nhất, tập trung cao trong Đảng, đồng thời để phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực và sáng tạo của toàn thể đảng viên và các tổ chức đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Sức mạnh của Đảng được thể hiện ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh của mỗi cán bộ, đảng viên. Kỷ luật là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối phục tùng và chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Thấm nhuần lời dạy của Người, mọi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng đều coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa và sự tồn vong của dân tộc Việt Nam để từ đó tận tâm, tận lực, tự nguyện, tự giác ra sức thực hiện.

Lợi dụng sự nghiêm minh của Đảng để “thọc gậy bánh xe”, bêu riếu, xuyên tạc chỉ có ở kẻ xấu. Không coi cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tăng cường sức mạnh của Đảng, lòng tin của nhân dân với Đảng chỉ có ở những kẻ cơ hội chính trị thấp hèn. Không muốn Đảng ta mạnh hơn, chân chính hơn để đủ sức lãnh đạo cách mạng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức chỉ có ở kẻ thù. Vậy nên, những kẻ đi ngược lại con đường cách mạng chân chính của Đảng, đi ngược lại với tâm nguyện và thành quả cách mạng mà Đảng ta, nhân dân và toàn dân tộc ta đã đổ bao máu xương để giành, giữ và dựng xây đều đáng phải lên án, vạch mặt.

NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website