6 giờ:8 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 5 , 2018

Trường Sĩ quan Không quân gặp mặt, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17-5, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2016-2018).

Trường Sĩ quan Không quân gặp mặt, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình - Chính uỷ Trường Sĩ quan Không quân
trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; bằng sự giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, các cấp ủy Đảng trong Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả; qua đó đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc tuân thủ kỷ cương, xây dựng tình thương, nâng cao trách nhiệm; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Trong 2 năm qua, Nhà trường đã có 38 lượt tập thể và 625 cá nhân được khen thưởng ở các cấp; kết nạp 372 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Các năm 2016, 2017, toàn trường đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng 48 đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, 13 sáng kiến cấp Bộ tổng Tham mưu, 25 đề tài khoa học, sáng kiến cấp Trường và biên soạn 19 giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngoài ra, các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương nơi đóng quân tham gia tích cực các hoạt động xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện....

Nhân dịp này, Trường Sĩ quan Không quân đã khen thưởng 2 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.

Tin, ảnh: VĂN MAI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website