8 giờ:54 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 7 , 2018

Làm theo Bác ở Trung đoàn 213

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp. Qua đó, đã góp phần làm chuyển biến mọi mặt hoạt động của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Làm theo Bác ở Trung đoàn 213
Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 213, cho biết: “Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn Đảng bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, từ Đảng bộ Trung đoàn đến các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành hoạt động thường xuyên; là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành tổ chức thực hiện của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; đồng thời là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó, người chỉ huy các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp sát thực. Các kế hoạch đều được thông qua cấp ủy cùng cấp và có đánh giá kết quả thực hiện vào dịp sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác lãnh đạo năm. Song hành với các biện pháp triển khai thực hiện, Trung đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, để việc học tập và làm theo Bác thấm nhuần đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng; trở thành trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng, một thói quen đẹp trong nhiệm vụ và cuộc sống của mọi người”.

Bên cạnh đó, nhằm gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 với công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các đơn vị trên cơ sở những nội dung, tiêu chí xây dựng phong cách người quân nhân xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” để triển khai cụ thể đến từng tập thể, cá nhân phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, đối với chiến sĩ, các đơn vị thực hiện “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác Hồ” và mỗi quân nhân ghi nhớ “Mỗi tuần một lời dạy của Bác”. Với tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt”, mỗi quân nhân trong đơn vị xác định, đăng ký, báo cáo trong sinh hoạt tổ 3 người, sinh hoạt tiểu đội (khẩu đội bệ phóng) về công việc của mình trong ngày. Sinh hoạt trung đội sẽ bình bầu mỗi tiểu đội 1 cá nhân tiêu biểu; cấp đại đội bình bầu mỗi trung đội 1 cá nhân để biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. 100% đầu mối từ trung đội trở lên đăng ký thực hiện tốt “Lối sống văn hóa trong đơn vị”, với các tiêu chí: Ứng xử có văn hóa, lời nói có văn hóa, nếp sống có kỷ luật, văn hóa trong sử dụng điện thoại di động, xây dựng gia đình văn hóa... Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy, làm chuyển biến mọi mặt hoạt động của Trung đoàn. Cấp ủy đảng, đảng viên, quần chúng đều có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; có ý thức trách nhiệm trong học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Đặc biệt, nền nếp, chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ được nâng lên. 100% các đơn vị trực ban SSCĐ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn đơn vị trực ban khá, có 4 lượt phân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Sư đoàn 363 khen thưởng; kết quả huấn luyện các khoa mục (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật) 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Trong huấn luyện, các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; tổ chức và tham gia các đợt hội thao, hội thi đạt kết quả tốt và giành nhiều giải cao. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tích cực rèn luyện lễ tiết tác phong chính quy, nền nếp, chế độ công tác, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu, tận tụy, chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, công tác; gần gũi, đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân; nhiều mô hình, sáng kiến tiêu biểu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, như: Mô hình “Kíp ban thanh niên kiểu mẫu” ở Đại đội 10; “Kíp dây chuyền sản xuất đạn giỏi” ở Tiểu đoàn 185; “Phòng cắt tóc thanh niên” ở khối cơ quan Trung đoàn và các phân đội; các sáng kiến: “Mô hình huấn luyện trắc thủ đài 1”, “Thiết bị huấn luyện trắc thủ đài ra đa và tiêu đồ 5x5” của Ban Kỹ thuật...

Có thể nói, từ những biện pháp triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả của cấp ủy, chỉ huy các cấp; bằng những việc làm, hành động cụ thể của từng tập thể, cá nhân; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 213 đã lan tỏa sâu rộng, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động, thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Tin rằng, trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới Trung đoàn 213 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu của đơn vị, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Bài, ảnh: TRUNG THÀNH, BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website