15 giờ:12 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 , 2018

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 6-7, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Cục đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân chủng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Chủ động tham mưu, đề xuất tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có hiệu quả, đạt chất lượng tốt, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, hội thi, hội thao, diễn tập, bay bắn, ném bom, đạn thật… Tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, thông tin định hướng tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng luôn yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Tình hình chính trị tư tưởng nội bộ cơ quan Cục Chính trị ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; nền nếp chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến tiến bộ; cán bộ, nhân viên đề cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối…
6 tháng cuối năm 2018, Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; trọng tâm là Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành; theo dõi, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, xây dựng chính quy, cơ động lực lượng, diễn tập, bắn ném bom, đạn thật…  Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng; tập trung thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Cục Chính trị xác định trong năm 2018; xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Thủ trưởng Cục Chính trị trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”.

Tại Hội nghị, Cục Chính trị đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 2 năm 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website