15 giờ:42 phút Thứ ba, ngày 23 tháng 10 , 2018

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-KQ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ

Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của Quân chủng có bước phát triển với phạm vi rộng, đa dạng và phức tạp hơn; vừa đóng vai trò nòng cốt trong tác chiến phòng không, vừa là lực lượng quan trọng trong hiệp đồng quân binh chủng tạo thành sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta. Một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cán bộ và công tác cán bộ. Bởi vậy, trong những năm qua, Quân chủng luôn lấy công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm khâu đột phá, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng PK-KQ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ (người đứng thứ 3 từ phải qua)
trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ (tháng 8-2018).
Ảnh: HỮU LỆ

Hiện nay, Quân chủng PK-KQ thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời trong điều kiện phức tạp hơn, đặc biệt phải chủ động đối phó có hiệu quả với chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong khi đó, tổ chức, biên chế của Quân chủng đang trong thời kỳ tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn và có bước phát triển; vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn... Thực tế đó đòi hỏi Quân chủng phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo khâu đột phá về công tác cán bộ; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân chủng đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; quán triệt và chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; tích cực đổi mới công tác cán bộ và quan tâm xây dựng cơ quan cán bộ các cấp trong Quân chủng vững mạnh, có đủ năng lực tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp tiến hành công tác cán bộ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong hoạt động thực tiễn, tạo nguồn các chức danh chỉ huy, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Quân chủng.

Cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có của từng đơn vị, từng chuyên ngành, dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ để chủ động phương hướng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Trong quy hoạch đã chú trọng xem xét cơ cấu giữa các ngành, nghề, binh chủng, loại cán bộ; chủ động giải quyết số dư và số thiếu, đáp ứng kịp thời cán bộ cho các yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp đã mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào các cương vị lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời, chú ý giữ gìn những cán bộ đã qua chiến đấu, cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, chỉ huy; tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đầu ngành giỏi để khai thác có hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có và tiếp thu những kiến thức khoa học, công nghệ mới.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với việc chấp hành nghiêm túc chỉ tiêu đào tạo được Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng đã chủ động liên hệ với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội và ở nước ngoài, đề nghị Bộ Quốc phòng mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Chuyển cấp kỹ sư hàng không; chuyển loại chính trị; liên kết đào tạo kỹ sư khí tượng, phòng cháy, chữa cháy; chuyển loại sĩ quan dù; sĩ quan quản lý, điều hành bay; thực tập sinh ở nước ngoài; đề xuất với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chuyên ngành vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; đào tạo phi công quân sự cơ bản ngay từ đầu ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ VKTBKT mới… Để công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Quân chủng đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đào tạo, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ, cương vị là chính, coi trọng năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ. Kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, đào tạo dài hạn với bổ túc ngắn hạn; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ khoa học, kỹ thuật giỏi bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; động viên cán bộ tự học tập, rèn luyện… Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân chủng hiện nay có nhiều lớp kế cận, kế tiếp, bổ sung vững chắc cho nhau về kiến thức cơ bản, kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu, quản lý và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, bảo đảm yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách vai trò, khả năng của mình ở những nhiệm vụ, cương vị khác nhau, Quân chủng đã thực hiện tốt quy chế luân chuyển cán bộ theo đúng yêu cầu của trên, tập trung vào những cán bộ trẻ, nằm trong quy hoạch và có khả năng phát triển. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; phát huy vai trò của các cơ quan, ngành chức năng, các tổ chức quần chúng trong quản lý, rèn luyện cán bộ. Mặt khác, công tác chính sách cán bộ luôn được Quân chủng quan tâm đúng mức và triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội đều được quán triệt và vận dụng sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách đã tạo được sự thông suốt, nhất trí cao của cán bộ với các quyết định của trên.

Việc quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp mà đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức và của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, căn cứ tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của từng loại hình cán bộ; cấp ủy các cấp cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ của Quân chủng sẽ được xây dựng cơ bản, vững chắc, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tá HÀ HỮU NGỌ
Trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website