20 giờ:49 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 11 , 2018

Tổng cục Chính trị sơ kết thực hiện Thông tư 104 của Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2015-2018

Chiều 20-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong QĐND Việt Nam, giai đoạn 2015-2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị sơ kết thực hiện Thông tư 104 của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2015-2018
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị
tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư 104 chặt chẽ, nghiêm túc; bảo đảm tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Toàn quân hiện có 623 thư viện, phòng đọc, với số lượng đầu sách thường xuyên được bổ sung, phong phú về thể loại, có chất lượng tốt. Về bảo đảm chế độ xem phim, các đơn vị bộ đội chủ lực đã duy trì, thực hiện nghiêm quy định chiếu phim của Bộ Quốc phòng; việc cấp phát đĩa hình bảo đảm đủ tiêu chuẩn đến cấp đại đội và tương đương. Hệ thống thiết chế văn hóa thư viện, phòng truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh các cấp được củng cố, kiện toàn và tổ chức hoạt động đúng quy định, phát huy hiệu quả tốt. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động phát huy các nguồn lực để mua sắm, nâng cấp trang bị, vật tư CTĐ, CTCT, bảo đảm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho bộ đội. Công tác theo dõi, quản lý trang thiết bị và chỉ đạo hoạt động công tác vật tư CTĐ, CTCT được thực hiện chặt chẽ... Những kết quả đạt được trong thực hiện Thông tư 104 thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 104 phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện Thông tư; quá trình thực hiện trong quản lý, sáng tác phải định hướng chặt chẽ, đường hướng hoạt động văn nghệ quần chúng phải đáp ứng yêu cầu mới; quản lý, giữ gìn tốt và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa được trang bị; thường xuyên đảm bảo đủ số lượng báo, tạp chí cho bộ đội; chủ động đầu tư trang bị vật tư CTĐ, CTCT phù hợp tình hình thực tiễn để phục vụ kịp thời cho hoạt động CTĐ, CTCT và đời sống tinh thần lành mạnh của bộ đội; gắn việc thực hiện Thông tư 104 với triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”, “Hiện đại hóa cơ quan báo chí”... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đã tặng bằng khen cho 71 tập thể, 66 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Thông tư 104 của Bộ Quốc phòng. Trong đó, Quân chủng PK-KQ có 3 tập thể: Học viện PK-KQ, Sư đoàn 372, Sư đoàn 363 và 3 cá nhân được khen thưởng.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website