7 giờ:13 phút Thứ ba, ngày 9 tháng 7 , 2019

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 8-7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) tổ chức.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương...

Đại biểu QUTƯ, BQP có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị...

Triển khai toàn diện các nhiệm vụ, kết quả tích cực

Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, QUTƯ, BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ QS, QP, trong đó, tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình tình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về QS, QP; xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. BQP đã chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng thực hiện hiệu quả Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và các sự kiện chính trị của đất nước. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, xây dựng và có phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống. Các lực lượng thực thi pháp luật của quân đội làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Riêng Bộ đội Biên phòng đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn có vũ trang, bắt giữ 547 vụ với 1.062 đối tượng, thu giữ hơn 1.026kg ma túy các loại.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Kết luận số 16 của Bộ Chính trị; nghị quyết của QUTƯ về tổ chức quân đội đến năm 2021. Điều chỉnh lực lượng toàn quân theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở cơ quan chiến lược, chiến dịch, đơn vị bảo đảm, phục vụ, bổ sung lực lượng cho đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thành lập một số đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn quân triển khai nghiêm túc, toàn diện và hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động. Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; toàn quân đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết, giữ vững niềm tin và uy tín với nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận; toàn quân tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách hơn 713 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 97 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Công tác chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh được triển khai tích cực và đạt hiệu quả tốt. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được chăm lo xây dựng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Cùng với những kết quả trên, toàn quân đã tập trung đổi mới phương thức bảo đảm, tạo nguồn vật chất, trang bị hậu cần; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tự túc các loại thực phẩm đạt 35-80%; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được chú trọng, 100% cán bộ, viên chức được khám sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt chương trình kết hợp quân dân y, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và kịp thời xử lý các sai phạm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm. Thực hiện hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế được kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, đã trình Chính phủ ban hành 9 nghị định; BQP ban hành 71 thông tư theo thẩm quyền.

Trong thời gian qua, QUTƯ, BQP đã phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và là một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...

Tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các mục tiêu cuối năm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2019. Thủ tướng nhấn mạnh, trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng, làm tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trước hết, kinh tế vĩ mô ổn định-một yếu tố quan trọng đối với đất nước gần 100 triệu dân. GDP 6 tháng tăng 6,76%, cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011 đến 2017. Tổng cầu của xã hội tiếp tục tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, tiêu dùng tăng 11,5%; thu ngân sách Nhà nước, cả khu vực Trung ương và địa phương đều đạt cao. Lần đầu tiên thu ngân sách vượt dự toán trong 6 tháng đầu năm; xuất siêu 1,64%. Dự trữ ngoại hối tăng. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, như bảo đảm nguồn cung ứng điện trong bối cảnh thời tiết nắng nóng. Đầu tư toàn xã hội tăng hơn 10%, khu vực ngoài Nhà nước tăng gần 17%, vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục, hơn 9,1 tỷ USD. Theo Thủ tướng, những thành quả này có sự đóng góp quan trọng của quân đội. Nhất trí với báo cáo kết quả công tác QS, QP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được trình bày tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới, tin tưởng rằng quân đội sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết luận hội nghị, cùng với chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá chính xác, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược. Trình Chính phủ ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, quân sự và các đề án, dự án.

Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp triển khai xây dựng quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; coi trọng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, các sự kiện chính trị, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn cả nước và hoạt động kinh tế biển; tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia của Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo, tiếp tục xây dựng nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của QUTƯ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2019; trong đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; xây dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội. Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ trọng điểm. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả đề án phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng; các chương trình, đề án xây dựng, kiện toàn, phát triển ngành cơ yếu phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội...

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website