12 giờ:56 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 , 2019

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu ở Trung đoàn 937

Trung đoàn 937 là một trong những đơn vị được Quân chủng chọn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực, tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện sát, đúng, đến nay, công tác xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu của Trung đoàn đã mang lại kết quả toàn diện.

Xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu ở Trung đoàn 937 
Các đại biểu tham quan cảnh quan môi trường Trung đoàn 937.

Điều chúng tôi dễ nhận thấy khi đến tham quan Trung đoàn 937 đó là hệ thống đường nội bộ, doanh trại, kho, xưởng, đài, trạm và cảnh quan môi trường được xây dựng, củng cố khang trang sạch, đẹp. Tại các khu nhà ở, hệ thống dây phơi quần áo; giá để giày dép, ba lô; hệ thống biển tên nhà, biển tên phòng được làm mới. Tại các nhà để xe máy đều có vạch chia ô, có bảng ghi tên, biển số xe và giá để mũ bảo hiểm dành cho từng người cụ thể. Việc duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ, chế độ trong ngày của các bộ phận cũng rất chặt chẽ, giờ nào việc nấy. Cán bộ, chiến sĩ có lễ tiết tác phong, mang mặc quân phục gọn gàng, xưng hô chào hỏi đúng quy định điều lệnh...

Theo Thượng tá Cù Đức Hường - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, ngay từ đầu năm, đặc biệt là sau khi có Chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về việc xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu năm 2019, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị thảo luận thống nhất các chủ trương, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Trung đoàn coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, thông tin tuyên truyền cổ động; duy trì và chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; duy trì thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh... Về tổ chức biên chế, duy trì chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi, Trung đoàn đã chấp hành và thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế, chủ động trong điều chỉnh sắp xếp giữa các cơ quan, đơn vị, đúng chức danh bảo đảm cho nhiệm vụ, ưu tiên các đơn vị còn thiếu, bảo đảm tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ, quản lý tốt vùng trời trách nhiệm, rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện chiến đấu theo đúng quy định; công tác huấn luyện được duy trì có nền nếp, chất lượng, hệ thống văn kiện huấn luyện đầy đủ, chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ bay và Điều lệ công tác các ngành, duy trì nghiêm nền nếp 3 giai đoạn bay, kiểm tra, giảng bình an toàn bay, tổ chức bay chặt chẽ, chắc chắn, bảo đảm an toàn bay.

Trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, đơn vị tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy và quản lý, chấp hành kỷ luật; tổ chức huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, luyện tập điều lệnh đội ngũ; duy trì thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, làm tốt công tác quản lý bộ đội... Đơn vị cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Với tinh thần, khí thế mới và nhiều biện pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, sát thực tiễn, công tác xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu 6 tháng đầu năm của Trung đoàn đã đạt được kết quả tốt: Đơn vị luôn giữ vững sự ổn định về chính trị tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao cảnh giác, có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay được duy trì nghiêm, công tác huấn luyện, đào tạo đạt tiến độ và chất lượng, bảo đảm an toàn trong hoạt động bay. Đến nay, Trung đoàn đã tổ chức bay đạt gần 45% kế hoạch năm; thực hiện tốt công tác huấn luyện sử dụng vũ khí thật tại Trường bắn TB-3, kết quả có trên 33% xuất sắc, trên 40% giỏi; đơn vị đã đổi mới toàn diện về cảnh quan môi trường, hệ thống bảng, biển, dây, giá, pa nô, khẩu hiệu; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; thực hiện tốt nền nếp chính quy; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng lên.

Những kết quả đó là cơ sở, động lực để toàn Trung đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu năm 2019.

     Bài, ảnh: CÔNG GIANG, CẢNH HƯNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website