7 giờ:5 phút Thứ tư, ngày 24 tháng 7 , 2019

Tiếp tục xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ

Cách đây 20 năm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã có chủ trương sắp xếp, củng cố một số quân chủng, binh chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Theo đó, ngày 3-3-1999, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 03/L-CTN về việc hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ).

 Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ quan trọng này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ nhanh chóng tập trung giải quyết các vấn đề về tư tưởng, biên chế tổ chức, lực lượng, chính sách, ổn định tình hình mọi mặt và chính thức lãnh đạo, chỉ huy điều hành mọi hoạt động của Quân chủng PK-KQ từ ngày 1-7-1999.
Tiếp tục xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ
Lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra công tác huấn luyện của bộ đội tên lửa.   Ảnh: MINH THUẦN

Tại thời điểm hợp nhất, những biến động lớn về biên chế, tổ chức đã trực tiếp tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) ngày càng xuống cấp, ngân sách hạn hẹp, vật tư kỹ thuật khan hiếm, trình độ công nghệ và năng lực sản xuất, sửa chữa của các nhà máy, xí nghiệp có mặt còn hạn chế trong khi yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời đòi hỏi ngày càng cao... Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng xác định phải có những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, trước hết là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ xác định tốt ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu của toàn quân chủng, nhất là trình độ, khả năng chiến đấu của đội ngũ phi công, tổ bay, kíp chiến đấu tên lửa, cao xạ, ra-đa và trình độ chỉ huy, tham mưu của cán bộ các cấp; nâng cao chất lượng bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ mà trọng tâm là bảo đảm kỹ thuật hàng không, xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhu cầu về vật chất hậu cần cho mọi hoạt động của quân chủng; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện đời sống sinh hoạt của bộ đội; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân cân đối, hợp lý, có trình độ và khả năng SSCĐ cao.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, biện pháp, đồng thời phát huy cao độ tinh thần tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất, 20 năm qua, toàn Quân chủng PK-KQ đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban chiến đấu theo quy định; quản lý chặt chẽ vùng trời, giám sát hiệu quả các hoạt động bay; theo dõi giám sát kịp thời các hoạt động của tàu nước ngoài trên biển; hoàn thành cơ bản các nội dung huấn luyện về phòng không và huấn luyện không quân; tổ chức bay bắn tên lửa, ném bom thật cho các đơn vị không quân đạt kết quả tốt; tổ chức bắn đạn thật cho các đơn vị phòng không cơ bản diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn… qua đó không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trong giai đoạn hiện nay, Quân chủng PK-KQ tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, chấn chỉnh tổ chức lực lượng; tiếp nhận, khai thác, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến. Trong khi đó, nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay… đặt ra yêu cầu ngày càng cao, với tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương, nhất là trên hướng biển, đảo. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Quân chủng PK-KQ xác định phải được xây dựng ngày càng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Muốn vậy, trước hết phải tiếp tục giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân chủng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, “dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng”, kể cả trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác sẽ được Quân chủng PK-KQ chú trọng triển khai là tiếp tục chủ động nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng các lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân vững mạnh; tham mưu kịp thời và xử lý chính xác các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo.

Quân chủng PK-KQ cũng tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc chiến tranh trước đây và gần đây trên thế giới vào quá trình huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong điều kiện mới; từng bước nghiên cứu lý luận quân sự, nghệ thuật tác chiến phòng không hiện đại. Các đơn vị tập trung vào huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động, phù hợp với VKTBKT hiện có, phù hợp với cách đánh của Bộ đội PK-KQ và đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc bầu trời, biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trung tướng LÊ HUY VỊNH (Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân)

Nguồn: qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website