10 giờ:42 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 9 , 2019

Những người lính trên mặt trận thầm lặng

Lữ đoàn Công binh 28 được giao nhiệm vụ thi công các công trình sở chỉ huy, công trình ngầm, sân bay, đường cơ động, rà phá bom mìn, vật liệu nổ bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của Quân chủng. Trong những năm qua, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Lữ đoàn ngày càng cao, nặng nề và khó khăn hơn.

Những người lính trên mặt trận thầm lặng
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 thi công công trình ngầm.
Ảnh: NHƯ NGỌC

Khó khăn đối với Lữ đoàn 28 là các đầu mối đơn vị đóng quân phân tán trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thường xuyên phải cơ động đi làm nhiệm vụ thi công, môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn thiếu thốn, trang bị kỹ thuật xuống cấp thiếu đồng bộ, nguồn bổ sung thay thế có hạn... Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trong đó trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; sự chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan chức năng Quân chủng, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) và nhiều cuộc vận động đã được Lữ đoàn triển khai thực hiện hiệu quả; qua đó đã kịp thời động viên bộ đội phát huy trí tuệ, công sức và sự sáng tạo, vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến được xây dựng và phát triển; công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT đã trở thành động lực góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD.

Để có được những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đến các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT. Các hoạt động thi đua đã khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Công tác thi đua, khen thưởng của Lữ đoàn trong hơn 5 năm qua đã tập trung quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc: Tổ chức Đảng lãnh đạo, người chỉ huy tổ chức thực hiện, cơ quan chính trị làm tham mưu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng, cán bộ, chiến sĩ đồng loạt hưởng ứng và thi đua.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã ban hành quy chế lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị; hướng phong trào thi đua vào xây dựng đơn vị VMTD, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên làm then chốt; phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong tổ chức các hoạt động thi đua và vận động quần chúng cùng thực hiện. Cán bộ chỉ huy các cấp đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, duy trì thực hiện có hiệu quả công tác thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm đời sống tinh thần cho bộ đội, cùng sự quan tâm của cấp trên, Lữ đoàn đã tích cực, chủ động củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Các tiêu chuẩn về đời sống tinh thần cho bộ đội được bảo đảm tốt, đặc biệt chú trọng những đơn vị đóng quân dã ngoại làm nhiệm vụ nơi vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn. Các hoạt động văn hóa luôn được đổi mới bằng việc vận dụng sáng tạo các hình thức và nội dung phong phú như: Tổ chức đội văn nghệ xung kích đi biểu diễn giao lưu với tổ chức đoàn thể, phục vụ nhân dân ở các địa phương đơn vị đóng quân, cùng nhiều hình thức hoạt động khác của tổ chức Đoàn thanh niên đã cuốn hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật trong Lữ đoàn.

Trong điều kiện đơn vị phân tán, thường xuyên cơ động, công tác kỹ thuật trong toàn Lữ đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Các phương tiện xe-máy phục vụ thi công công trình và tham gia giao thông bảo đảm an toàn, ý thức của cán bộ, chiến sĩ về bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động công tác kỹ thuật luôn gắn liền và vận dụng thiết thực các nội dung của Cuộc vận động 50, hệ số kỹ thuật của xe-máy, trạm nguồn luôn ổn định, đạt hệ số tốt.

Là những người thực hiện nhiệm vụ trên chiến tuyến thầm lặng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm mà còn là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào thi đua của Quân chủng PK-KQ.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website