10 giờ:53 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 9 , 2019

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Bính Ngọ:

Cán bộ tài chính năng động, tận tâm với công việc

Trên cương vị Trưởng Phòng Tài chính (Cục Hậu cần), Đại tá Phạm Bính Ngọ luôn giữ tác phong sâu sát cơ sở, thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn đơn vị, nghiên cứu, nắm vững nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và Quân đội. Qua đó, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng trong chỉ đạo, điều hành ngân sách, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia.

Cán bộ tài chính năng động, tận tâm với công việc
Đại tá Phạm Bính Ngọ kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ kế toán - tài chính trên máy tính.

Trong những năm qua, Quân chủng luôn được Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về công tác tài chính. Kết quả ấy có sự đóng góp của Đại tá Phạm Bính Ngọ. Trên cương vị Trưởng Phòng Tài chính, anh đã đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đặc thù công việc, từ đó, tham mưu cho lãnh đạo và trực tiếp hướng dẫn các đối tượng liên quan trong việc thực hiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, bảo đảm vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất, vừa đúng người, đúng việc, đúng định mức, đúng tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót. Anh đã lãnh đạo tập thể Phòng tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu tài chính; quản lý chặt chẽ ngân sách, kinh phí, tài sản của Quân chủng. Hằng năm, Phòng Tài chính đã thực hiện công tác thanh quyết toán ngân sách, kinh phí bảo hiểm xã hội với Bộ Quốc phòng kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu; cung cấp số liệu, tài liệu kịp thời, phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán tại Quân chủng. Cùng với đó, anh đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác điều chỉnh, lập dự toán bổ sung cho các nhiệm vụ mới phát sinh, bảo đảm kịp thời nhu cầu tài chính cho công tác khắc phục thiên tai bão lũ, giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nhà ở công vụ, nhà ở phi công, xây dựng Viện Y học PK-KQ, Đoàn An điều dưỡng... Chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai thực hiện Luật Ngân sách, các văn bản mới ban hành về chế độ tài chính, rà soát đối tượng hưởng thụ phụ cấp đặc thù, để các đơn vị thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội.

Trong giai đoạn từ năm 2014-2019, Đại tá Phạm Bính Ngọ đã cùng với tập thể Phòng Tài chính tổ chức tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng nguồn kinh phí để cấp phát, thanh quyết toán cho các cơ quan, đơn vị bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, không để xảy ra thất thoát, thâm hụt. Phòng đã bảo đảm đủ nguồn vốn để triển khai 726 dự án công trình (tỷ lệ giải ngân đạt 86,7%), quyết toán 539 dự án công trình. Một số dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ như: Dự án nước sạch, nhà công vụ, nhà ở phi công, xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng… Các dự án: Nhà che máy bay, quả cầu che ra đa, hệ thống đèn đêm cho sân bay cùng một số các trận địa, công trình huấn luyện… đã góp phần nâng cao chất lượng bảo quản VKTBKT và khả năng huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng.

Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Bính Ngọ luôn chú trọng tìm tòi, đổi mới phương pháp, cải tiến lề lối làm việc, đồng thời hướng dẫn các đơn vị duy trì nền nếp công tác kiểm tra, chú trọng chất lượng công tác thẩm định số liệu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Quân chủng. Anh đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và xây dựng đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến về công tác tài chính. Tổ chức thành công Hội thi “Trưởng Ban Tài chính, kế toán giỏi” cấp Quân chủng, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên ngành tài chính không ngừng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, cũng là cơ sở để thực hiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ tài chính chủ chốt các cấp.

Để đổi mới công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ tài chính cho đội ngũ cán bộ tài chính; anh đã chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và huấn luyện phương pháp kiểm tra sát với nội dung kiểm toán. Đặc biệt, năm 2017, Đại tá Phạm Bính Ngọ đã chủ trì thực hiện thành công đề tài “Phương pháp kiểm tra” được Quân chủng nghiệm thu và đưa vào áp dụng có hiệu quả tại các đơn vị. Hiện nay, anh đang chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách các đơn vị dự toán”. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị tuân thủ đúng quy trình thẩm định giá, nhằm nâng cao chất lượng công tác giá trong Quân chủng.

Bên cạnh thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, anh còn tự học tập, nghiên cứu để mở rộng, nâng cao kiến thức xã hội, kiến thức chuyên ngành; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hậu cần, hướng dẫn học viên làm luận văn tốt nghiệp; tham gia các hội đồng nhận xét, đánh giá luận văn, luận án, các đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia viết bài đăng tải trên các tạp chí làm tài liệu tham khảo.

Hơn 30 năm công tác trong ngành Tài chính Quân chủng, Đại tá Phạm Bính Ngọ đã không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều công sức góp phần xây dựng Phòng Tài chính vững mạnh toàn diện. 6 năm liên tục (từ năm 2013 đến 2018), anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, năm 2015 được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, cùng nhiều giấy khen của các cấp và ngành Tài chính. Đặc biệt, năm 2017, anh được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015-2016.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website