10 giờ:59 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 5 , 2020

Sư đoàn 377 phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động cách mạng”

Sáng 11-5, Sư đoàn 377 đã tổ chức phát động thi đua cao điểm, với chủ đề “60 ngày hành động cách mạng”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sư đoàn 377 phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động cách mạng”
Đại tá Vũ Cao Thép - Phó Chính ủy Sư đoàn, đọc diễn văn phát động thi đua.

Sư đoàn 377 phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động cách mạng”
Đại tá Hàn Anh Truyền - Chính ủy Sư đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, ký xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan Sư đoàn.

Đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động cách mạng” diễn ra từ ngày 16-5 đến 16-7-2020. Nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm tập trung thực hiện thắng lợi: Ba nhất, hai không, một công trình. Ba nhất là: Xây dựng nhận thức, ý thức trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Hai không là: Không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng để xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; không có tai nạn trong sinh hoạt, huấn luyện và trong mọi hoạt động. Một công trình là: Mỗi cơ quan triển khai xây dựng 1 công trình mới, có ý nghĩa, giá trị thiết thực nhằm phục vụ cho đời sống, sinh hoạt bộ đội.

Đợt thi đua nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Sư đoàn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Động viên, khích lệ mọi cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích cao nhất góp phần vào thành công của Đại hội.
Tin, ảnh: VŨ CƯỜNG, LÊ PHÚC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website