16 giờ:24 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 8 , 2016

Hội thi cán bộ trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy giỏi Quân chủng PK-KQ năm 2016:

Đánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoàn

Sau 5 ngày thi (từ ngày 1 đến ngày 5-8), Hội thi cán bộ trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy giỏi của Quân chủng PK-KQ năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt “sát hạch” toàn diện nhằm kiểm tra, bổ sung kiến thức, đánh giá trình độ tham mưu tác chiến, khả năng lãnh đạo, năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), chỉ huy huấn luyện, tổ chức điều hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cán bộ; làm cơ sở để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng tổng hợp cho cán bộ chủ trì trung (lữ) đoàn trong Quân chủng.

Đánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoàn Đánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoàn
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu bế mạc Hội thi.

Đối với các đơn vị, sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của Quân chủng PK-KQ về Hội thi cán bộ trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy giỏi năm 2016; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia Hội thi, tổ chức học tập, ôn luyện, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Nhiều đơn vị đã tổ chức kiểm tra và thi thử trước khi tham dự Hội thi ở cấp Quân chủng.

Đánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoànĐánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoàn

Đồng chí Tư lệnh Quân chủng và đồng chí Chính ủy Quân chủng
trao thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất.

Thực tiễn theo dõi tại Hội thi chúng tôi thấy rằng, các cán bộ trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy đều nắm được các nội dung cơ bản về các mặt: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong thực hành thi, các thí sinh làm đủ các văn kiện, nội dung theo quy định. Phần báo cáo kế hoạch chiến đấu, thực hành giảng bài, ra nghị quyết lãnh đạo, quán triệt nghị quyết chuyên đề đối với chính ủy trung (lữ) đoàn và trả lời các câu hỏi thi được chuẩn bị chu đáo; phương pháp báo cáo, điều hành hội nghị chững chạc, mạch lạc, thoát ly được tài liệu.

Đánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoànĐánh giá năng lực toàn diện cán bộ chủ trì trung (lữ) đoàn

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, TMT Quân chủng,
Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi trao thưởng cho các tập thể.

Bên cạnh những nội dung thi lý thuyết chuyên ngành, điều lệnh, bắn súng… ở Hội thi lần này, nội dung được coi trọng và buộc các thí sinh phải “cân não” nhất là phần thi bảo vệ kế hoạch chiến đấu của người chỉ huy và và tổ chức Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu, ra nghị quyết lãnh đạo chiến đấu và nghị quyết chuyên đề của chính ủy trung (lữ) đoàn. Trong quá trình thi, Ban Giám khảo đã đưa ra các tình huống giả định, đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp với thí sinh từ những vấn đề thực tiễn đã, đang và dự báo sẽ diễn ra. Các câu hỏi đều liên quan mật thiết với nhiệm vụ chính trị trung tâm của trung đoàn và cương vị, chức trách được giao thực tế của thí sinh. Ngoài ra, Hội thi luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, phản biện của các đồng chí: Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.

Nhìn chung, hầu hết các cán bộ dự thi đều vận dụng linh hoạt, sáng tạo các loại hình chiến thuật, viết vẽ trên bản đồ đúng ký hiệu quân sự; thực hiện đầy đủ các bước, các nội dung cơ bản trong Hội nghị Đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu, tóm tắt kết luận của Bí thư chặt chẽ, sát với nhiệm vụ chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh,  Tham mưu trưởng Quân chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi khẳng định: “Các thí sinh tham dự Hội thi đã vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, liên hệ sát với thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Hội thi là đợt “sát hạch” toàn diện trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy huấn luyện, tổ chức điều hành diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ của đội ngũ cán bộ; đồng thời bổ sung thêm kiến thức tổng hợp, nâng cao trình độ công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của trung (lữ) đoàn trưởng, khả năng tiến hành CTĐ, CTCT của chính ủy trung (lữ) đoàn; nâng cao kỹ năng, động tác thực hành bắn súng, điều lệnh; nắm vững đường lối quan điểm của Đảng và những văn bản pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu điểm vẫn còn một số đồng chí nắm kiến thức chuyên ngành chưa sâu; cập nhật thông tin quân sự của các nước trong khu vực và trên thế giới còn yếu; vận dụng kiến thức vào thực tiễn tình huống chưa linh hoạt; trong quá trình bảo vệ kế hoạch chiến đấu, ra nghị quyết lãnh đạo lãnh đạo chiến đấu chưa coi trọng công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến nên hiệu quả còn hạn chế; kết quả nội dung bắn súng ngắn K54 Bài 1 chưa cao… Những điểm hạn chế của Hội thi còn được Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng làm rõ hơn tại lễ bế mạc. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy trung (lữ) đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong Quân chủng nhanh chóng có hướng dẫn bổ sung các nội dung vào giáo trình, kế hoạch huấn luyện của các đơn vị; đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, chỉ huy trung (lữ) đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho Quân chủng PK-KQ.

Hội thi cán bộ trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy giỏi Quân chủng PK-KQ năm 2016 đã khép lại. Những thành công và cả hạn chế của thí sinh tại Hội thi đã được cán bộ, chỉ huy trung (lữ) đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực toàn diện trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.


 KẾT QUẢ

100% đồng chí tham gia Hội thi đạt khá, giỏi; trong đó có 46/84 đồng chí đạt giỏi (57,7%).

GIẢI NHẤT:

Đại tá Trần Văn Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370); Thượng tá Hồ Đình Bảo - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 238, Đại tá Cao Trung Tuyến - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 295, Trung tá Lê Đức Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363); Trung tá Hoàng Xuân Kiên - Chính ủy Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372); Thượng tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365); Trung tá Nguyễn Trọng Tiến - Chính ủy Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363); Thượng tá Ngô Đức Đại - Chính ủy Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363).

GIẢI NHÌ:

Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372); Trung tá Đào Hồng Phương - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 250 (Sư đoàn 361); Thượng tá Trần Văn Thủy - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 230 (Sư đoàn 367); Thượng tá Phùng Thanh Sơn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 293 (Sư đoàn 361); Thượng tá Lê Văn Uy - Chính ủy Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371); Thượng tá Phạm Công Xuyên - Chính ủy Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375); Thượng tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375); Thượng tá Hoàng Văn Thoa - Chính ủy Trung đoàn 290 (Sư đoàn 375).

GIẢI BA:

Thượng tá Phạm Tuấn Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371); Thượng tá Tạ Minh Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361); Đại tá Đào Quốc Kháng - Chính ủy Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370); Trung tá Thái Huy Quang - Chính ủy Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361).

Ban Tổ chức cũng trao giấy khen cho: Học viện PK-KQ, Phòng Tổ chức (Cục Chính trị), Phòng Quân huấn (Bộ Tham mưu) và Sư đoàn 365 vì có nhiều thành tích trong đăng cai, tổ chức và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong Hội thi.

Bài ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website