3 giờ:1 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 9 , 2016

Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân (*)

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 19-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc và có bài phát biểu với các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

 
Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân (*)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với
Quân chủng Phòng không - Không quân
. Ảnh: TTXVN

Thưa các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôi rất vui mừng tới thăm và làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng, lực lượng nòng cốt của Quân đội và Nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Lịch sử ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Phòng không - Không quân luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Từ Ban Nghiên cứu không quân năm 1949 và Trung Đoàn Pháo cao xạ đầu tiên ra đời năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân ngày 22 tháng 10 năm 1963, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng, kiên cường lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng, hun đúc nên nhiều bài học quý báu của Quân đội nói chung, Quân chủng nói riêng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân chủng luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, bắn rơi hàng nghìn máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Đặc biệt, trong trận quyết chiến chiến lược “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, Bộ đội Phòng không - Không quân đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong cuộc đối đầu lịch sử với Không quân Mỹ, cùng với quân và dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B-52 của Mỹ, hạ bệ thần tượng “siêu pháo đài bay” và cái gọi là “uy thế không lực Hoa Kỳ”, làm nên chiến thắng vĩ đại, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, góp phần đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bộ đội Phòng không - Không quân đã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa, khôi phục trang bị, khí tài, nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước yêu cầu xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Quân chủng đã làm tốt công tác tham mưu với Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước tổ chức lực lượng, điều chỉnh, bố trí thế trận, tạo bước phát triển mới. Công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học không ngừng được đổi mới, chất lượng được nâng lên, đặc biệt đã tự đào tạo được đội ngũ phi công lái máy bay quân sự, phi công hàng không dân dụng và đào tạo phi công quân sự cho nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay quốc gia. Tích cực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với các thảm họa thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được chú trọng, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Phòng không - Không quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 17 lần đến thăm bộ đội Phòng không - Không quân và nhiều tập thể, cá nhân đã được Người tặng Huy hiệu mỗi khi lập công xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích to lớn mà Quân chủng Phòng không - Không quân đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thưa các đồng chí!

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh, xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoạt động khủng bố tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề; bối cảnh phức tạp hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng phải tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân chủng Phòng không - Không quân cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, sau đây:

(1) Thường xuyên chăm lo xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, có tinh thần khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của kẻ địch ngay từ trận đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

(2) Nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng phương án, kế hoạch chiến đấu chính xác, kịp thời, không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực.

(3) Tổ chức tốt công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, thường xuyên diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn Quân chủng; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập các phương án. Chú trọng ứng dụng những thành tựu mới của khoa học - công nghệ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chiến đấu. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của bạn bè quốc tế để vận dụng sáng tạo trong điều kiện tác chiến của Việt Nam. Từng bước nghiên cứu và phát triển lý luận quân sự, nghệ thuật quân sự trong tác chiến phòng không - không quân hiện đại.

(4) Quan tâm xây dựng và phát huy tiềm lực khoa học - kỹ thuật của Quân chủng, trước hết là đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật đầu ngành, thợ lành nghề bậc cao. Đầu tư chiều sâu trong các nhà máy quốc phòng, nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới nhằm bảo quản, giữ gìn, kéo dài tuổi thọ và độ tin cậy của các loại vũ khí, khí tài; từng bước cải tiến, đổi mới trang thiết bị, sản xuất phụ tùng, linh kiện thay thế. Khai thác sử dụng có hiệu quả tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, khí tài hiện có, bảo đảm giữ tốt, dùng bền; nghiên cứu đề xuất mua sắm, bổ sung vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng công tác bảo vệ bí mật, nhất là mạng thông tin chỉ huy đảm bảo tuyệt đối an toàn.

(5) Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tích cực cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng hình ảnh đẹp về người Chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Thưa các đồng chí!

Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng ngày càng vững mạnh toàn diện. Với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, trong thời gian tới, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Ban Biên tập đặt

Theo Bqp.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website