8 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 7 , 2019

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Trong 2 ngày (15 và 16-7), các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng đại diện một số cơ quan, phòng, ban chức năng Quân chủng.

Đảng ủy Sư đoàn 365: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng cùng đại biểu một số phòng, ban chức năng của Quân chủng. Đại tá Hoàng Văn Lâu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Sư đoàn 365 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay, không để sai, sót, lọt, chậm, lỡ thời cơ; triển khai huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức thành công diễn tập tiếp nhận dự bị động viên làm điểm cho các cơ quan, đơn vị tham quan; tham gia hội thi, hội thao hoàn thành tốt nhiệm vụ; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm 100% quân số, thực hành 3 tiếng nổ an toàn; bảo đảm VKTBKT đồng bộ cho thực hiện các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cơ động; công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển, đời sống bộ đội ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra...

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách; không ngừng nâng cao năng lực bảo đảm tốt các mặt kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ của Sư đoàn, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị; nâng cao trình độ SSCĐ, QLVT, đặc biệt là nâng cao trình độ các kíp chiến đấu Sở chỉ huy từ Sư đoàn đến các phân đội; tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và công tác cán bộ; lãnh đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Sư đoàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. (ĐÌNH TỈNH)

Đảng ủy Sư đoàn 372: Dự và chỉ đạo Hội nghị có có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng. Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn 372 lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay; nâng cao chất lượng huấn luyện bay, đảm bảo an toàn bay (HLB, ĐBATB); công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) được duy trì thường xuyên, đơn vị an toàn; làm tốt  công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ.

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn 372 tập trung lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tổ chức tốt hoạt động bay thực hiện nhiệm vụ; tổ chức và tham gia tốt các đợt diễn tập; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá”; nâng cao chất lượng HLB, ĐBATB; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia hội thao, hội thi các cấp; duy trì và đưa công tác XDCQ, QLKL nâng lên một bước; làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính; quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, hướng, làm tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp… (HỮU LỆ)

Đảng ủy Sư đoàn 375: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng. Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trên giao; trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài trang bị; đăng cai và tham gia các cuộc hội thao đạt kết quả cao; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới chất lượng được nâng lên; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; đơn vị an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 375 xác định tập trung quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, mệnh lệnh, chỉ thị của trên; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; tập trung huấn luyện, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; chú trọng huấn luyện, tham gia hội thao, hội thi, bắn đạn thật đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm túc công tác XDCQ, QLKL không để xảy ra vụ việc và mất an toàn; làm tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần, tài chính; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng ghi nhận những kết quả mà Sư đoàn đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; chỉ rõ các khâu yếu, mặt yếu, nhất là những vấn đề do chủ quan gây ra. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Sư đoàn quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, nghị quyết, chỉ thị các cấp; cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, nâng cao trình độ xử trí các tình huống của các thành phần kíp chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài mới, tập trung cho hội thao, hội thi các cấp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị; tăng cường công tác XDCQ, QLKL, quản lý chặt chẽ tư tưởng, mối quan hệ quân nhân; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, quán triệt triển khai các văn bản chỉ thị, hướng dẫn, làm tốt cho công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp… (HỮU LỆ)

Đảng ủy Sư đoàn 370: Ngày 17-7, Đảng ủy Sư đoàn 370 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Sư đoàn 370 đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác bảo bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn; thực hiện tốt kế hoạch CTĐ, CTCT; tình hình chính trị, tư tưởng toàn Sư đoàn ổn định.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Đại tá Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370, chủ trì Hội nghị.

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn tập trung tập trung lãnh đạo xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ, QLVT, QLĐHB; đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay vững chắc; khai thác làm chủ VKTBKT hiện có, duy trì bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện theo chỉ tiêu được giao; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời vật chất hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam Tổ quốc. (CÔNG GIANG)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website