10 giờ:41 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 9 , 2016

Hiệu quả và những vấn đề đặt ra sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 51 ở Quân chủng Phòng không-Không quân

Bài 1: Hiệu quả từ cơ chế

Quán triệt và thực hiện đầy đủ vai trò chủ trì về chính trị của chính ủy, chính trị viên theo tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, củng cố quốc phòng; thiết thực nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), trình độ, khả năng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng trong thời kỳ mới.

Bài 1: Hiệu quả từ cơ chế
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm về
thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX),
do Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức vào ngày 18-8 vừa qua.

Triển khai toàn diện

Trong những năm qua, Quân chủng PK-KQ đặc biệt coi trọng việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 51 của Đảng. Đối với Quân chủng, đây là vấn đề hệ trọng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng đòi hỏi cao hơn của đất nước đối với Quân đội nói chung, Bộ đội PK-KQ nói riêng, khi mà các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; “phi chính trị hóa” Quân đội…

Nghị quyết 51 về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” là khẳng định nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Để triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 513 của Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đảng ủy Quân chủng đã ra Nghị quyết 170 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 51. Đây là bước quan trọng, thể hiện nhận thức đúng, đầy đủ của Đảng ủy Quân chủng về tầm quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết 51.

Cùng với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, triển khai thực hiện, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết 51, quy định, quyết định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị về thực hiện Nghị quyết 51. Đồng thời chỉ đạo Cục Chính trị, Bộ Tham mưu và các cơ quan hướng dẫn, quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện Quy định 85 của Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên; Quyết định 771 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên chế chức danh chính ủy, chính trị viên ở các cấp; Điều lệnh quản lý bộ đội sửa đổi, Điều lệ CTĐ, CTCT, Điều lệ công tác tham mưu, tác chiến; bổ sung một số nội dung của bộ môn CTĐ, CTCT có liên quan đến thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong giảng dạy ở các học viện, nhà trường trong Quân chủng và kế hoạch tổ chức thực hiện..

Do tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền, chỉ đạo chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nên cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Quân chủng đều có nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và những nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết 51. Các cấp trong Quân chủng đều đồng thuận, Nghị quyết 51 ra đời là chủ trương đúng đắn, một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng quân đội về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT và đề cao được vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy (chi bộ), đi đôi với phân công cá nhân phụ trách.

Hiệu quả từ cơ chế đúng

Đại tá Lê Hữu Đa - Trưởng Phòng Tổ chức khẳng định: “Cơ chế của Nghị quyết 51 đã khẳng định và phát huy được trách nhiệm chính trị của người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như khắc phục được biểu hiện gia trưởng, độc đoán, dân chủ hình thức, tạo bầu không khí mới trong Quân chủng. Góp phần quan trọng xây dựng Quân chủng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Sở dĩ nói như vậy là bởi, từ khi thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị được bố trí đầy đủ hơn nên đã tham mưu giúp cấp ủy và chính ủy, chính trị viên triển khai hoạt động CTĐ, CTCT chính trị tốt hơn. Trong đó, vai trò hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT có chuyển biến rõ rệt so với trước đây”. Cũng theo Đại tá Lê Hữu Đa, Nghị quyết 51 đồng thời là thành lũy vững vàng làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Phi chính trị hóa” Quân đội” và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân chủng  thời gian qua và sẽ được phát huy cao độ trong thời gian tới.

Trao đổi về hiệu quả thực hiện Nghị quyết 51 ở Quân chủng, Đại tá Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cho biết: Thực tiễn qua báo cáo và kiểm tra tới toàn bộ cấp sư đoàn, học viện, nhà trường, trung (lữ) đoàn và một số đơn vị tiểu đoàn, đại đội, chúng ta phải khẳng định rằng, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 51, cấp ủy và người chỉ huy các cấp từ cơ quan đến đơn vị cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo đúng phương châm “Tích cực, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”. Nền nếp, chất lượng CTĐ, CTCT được nâng lên. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực CTĐ, CTCT được tăng cường. Dân chủ được mở rộng. Đại đa số cán bộ chính trị phát huy được trách nhiệm, đơn vị ổn định về mọi mặt. Trong công tác và sinh hoạt giữ vững được nguyên tắc, giải quyết đúng mực các mối quan hệ, nhất là quan hệ với người chỉ huy. Người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên ở nhiều đơn vị đã thực sự là chỗ dựa tinh thần tin cậy của nhau. Tôn trọng, giúp đỡ nhau cả trong công việc và cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 51 là công việc hệ trọng, bước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhằm không ngừng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Do vậy, các cấp trong Quân chủng cần phát huy hiệu quả đã đạt được, khắc phục những khâu yếu, mặt hạn chế, bởi thực hiện tốt Nghị quyết 51 chính là sự bảo đảm chắc chắn để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội nói chung và Quân chủng nói riêng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Yếu tố then chốt bảo đảm cho Nghị quyết 51 đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực phụ thuộc trước hết vào sự giác ngộ chính trị, trách nhiệm và hành động của hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong Quân chủng. Mọi biểu hiện coi nhẹ hoặc buông lỏng trong thực hiện Nghị quyết 51 đều là sai lầm, dẫn đến làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, là vi phạm nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị.

NGÔ TIẾN MẠNH

>>> Bài 2: Những bất cập trong thực hiện Nghị quyết 51

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website