8 giờ:4 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 1 , 2022

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021

Ngày 4-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) năm 2021. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử năm 2021
Thượng tướng Lê Huy Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử năm 2021
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Năm 2021, công tác CCHC và xây dựng CPĐT trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về CCHC và xây dựng CPĐT có nhiều chuyển biến tích cực; các mục tiêu, yêu cầu CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021 cơ bản hoàn thành. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, điều hành của trên về CCHC và xây dựng CPĐT. Đối với công tác cải cách thể chế đã tiến hành kiểm tra đối với 141 Thông tư do Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã kiểm tra đối với 1.257 văn bản quy phạm nội bộ do chỉ huy các cơ quan, đơn vị ban hành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo thức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố 21 TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; 59 TTHC ở mức độ 3 và 4 liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được đồng bộ hoá kết quả hồ sơ, gồm: lĩnh vực chính sách, công nghệ thông tin, báo chí, mật mã dân sự, chứng thực điện tử, quản lý biên giới, quản lý vật liệu nổ và tiền chất nổ. Trong cải cách tổ chức bộ máy đã thẩm định, đề nghị quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế đối với một số cơ quan, đơn vị, đồng thời rà soát, các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Công tác cải cách tài chính công và xây dựng CPĐT, Chính phủ số cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích, kết quả của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung CCHC, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ CCHC với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; triển khai và hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về thực hiện TTHC mức độ 3 và 4 trên môi trường điện tử; đơn giản hoá TTHC và cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng; vận hành có hiệu quả Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, Hệ thống thông tin điện tử một cửa và thực hiện công bố, công khai các TTHC theo quy định; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong Bộ Quốc phòng, các văn bản hướng dẫn, quy định về hồ sơ điện tử trang bị kỹ thuật quân sự...

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website