7 giờ:44 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 4 , 2022

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Sáng 19-3, Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới
Đại tá Vũ Xuân Yên – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới
Đại tá Vũ Xuân Yên trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 382.

Trong 15 năm qua, cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 382, các cấp ủy, chi bộ đều có nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện với lộ trình phù hợp, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức tốt về công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới. Chất lượng công tác kỹ thuật được nâng lên rõ rệt, bảo đảm tốt vũ khí trang bị đồng bộ, ổn định cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay, huấn luyện, diễn tập, cơ động. Hệ số kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu từ 0,6 đến 5%; các phân đội làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu đều đạt tiêu chuẩn đơn vị trực ban khá. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cơ bản được kiện toàn đủ theo biên chế, có trình độ chuyên môn khá, làm chủ, khai thác sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, khí tài. Cơ sở bảo đảm kỹ thuật thường xuyên được củng cố, làm mới, nâng cấp, sửa chữa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật và sửa chữa, gia công các thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, niêm cất và các nhiệm vụ đột xuất.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật, quán triệt sâu sắc quan điểm coi vũ khí trang bị kỹ thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Sư đoàn. Phát huy tốt vai trò của cơ quan kỹ thuật các cấp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy về thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ theo biên chế, có trình độ chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ, có độ tin cậy cao. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác bảo đảm kỹ thuật theo đúng quy trình, đủ nội dung. Thực hiện tốt chức năng, chức trách, phân cấp trách nhiệm các thành phần trong hệ thống đúng điều lệ công tác kỹ thuật, các điều lệ công tác chuyên ngành. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, sửa chữa kịp thời các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, không để hư hỏng kéo dài. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 50 và củng cố xây dựng hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật góp phần xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…

Tin, ảnh CÔNG HUY, VĂN HÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website