10 giờ:20 phút Thứ ba, ngày 22 tháng 3 , 2022

Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

Bằng nhiều chủ trương biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện Đề án thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ; đến nay, Nhà trường đã xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn diện cả về phẩm chất chính trị và năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác. Cùng với đó, quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống giảng đường, lớp học chính quy, hiện đại; cơ sở vật chất, giáo trình, giáo án giảng dạy đạt chất lượng… sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ mới.

Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới
Giờ học thực hành của học viên hệ trung cấp chuyên ngành Tên lửa phòng không, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Thực hiện Đề án thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) của Nhà trường có sự phát triển mới, chuyển đổi đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật (NVCMKT) từ 2 cấp trình độ: Trung cấp, sơ cấp và hạ sĩ quan chỉ huy (HSQCH) lên 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và HSQCH. Cùng với đó, biểu biên chế tổ chức của Nhà trường có sự thay đổi theo hướng tinh, gọn.

Quá trình xây dựng, hoàn thành Đề án, Thường vụ, Đảng ủy và Ban Giám hiệu thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị tổ chức cập nhật, bổ sung, chỉnh lý trên cơ sở pháp luật Nhà nước, điều lệnh Quân đội và các thông tư của Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội… Bên cạnh đó, Nhà trường tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Song song với việc xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo cho các đối tượng, Nhà trường còn chủ động kiện toàn về tổ chức, biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ban hành Quy chế công tác GD-ĐT; hệ thống các văn bản xác định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị… Cấp ủy các cấp tập trung xây dựng nguồn lực con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên là then chốt; tiến hành rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức đến chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời định hướng tư tưởng và có biện pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ phù hợp với tổ chức biên chế mới.

Nhà trường luôn coi trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đặc biệt, Nhà trường thực hiện “Kiện toàn, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng”, bảo đảm đủ về số lượng theo biên chế và có lực lượng dự phòng để luân phiên đi học, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ giáo viên, gắn với tiêu chí đào tạo bậc cao đẳng.

Quán triệt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và “Đi tắt đón đầu”, đưa các nội dung về vũ khí, trang bị mới, cải tiến vào giảng dạy; Nhà trường chủ động đề xuất với cấp trên cử cán bộ, giáo viên đi học tập, nghiên cứu thực tế tại các đơn vị, nhà máy trong và ngoài Quân chủng, làm cơ sở để các khoa giáo viên nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học sát thực tế; điều chỉnh, chuẩn hoá hệ thống nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành, bổ trợ ngoại khoá để rèn luyện, nâng cao năng lực thực hành khai thác, sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị theo chuyên ngành. Nhà trường còn chủ động phối hợp giữa các nhà trường cùng nhóm, ngành học trong và ngoài Quân đội bảo đảm liên thông, liên kết các bậc học, ngành học để đào tạo sát với chuyên ngành, sát thực tế đơn vị.

Để tạo sự đột phá trong công tác giảng dạy, Nhà trường đã quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài, sáng kiến khoa học được ứng dụng, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy - học, giúp giáo viên mở rộng thêm kiến thức chuyên môn và vận dụng sáng tạo kiến thức, cơ sở lý luận vào hoạt động giảng dạy, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho học viên… Cùng với đó, Nhà trường tập trung ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống giảng đường, các phòng thí nghiệm, phòng phương pháp, các phòng học chuyên dùng, bãi tập, bảo đảm đạt chuẩn quy định, đáp ứng tốt khi Nhà trường chuyển cấp đào tạo cao đẳng.

Đến nay, 100% giáo viên của Nhà trường có trình độ trên bậc đào tạo; đầy đủ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 1 trở lên; kiện toàn, dự kiến, xắp xếp 50 giáo viên giảng dạy bậc Cao đẳng; biên soạn 14 giáo trình, tài liệu dạy học và hoàn thành 5 chương trình khung đào tạo chuyển tiếp cao đẳng; kiến nghị mở 4 mã ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng chuyên ngành: Tên lửa phòng không, Ra đa phòng không, Pháo phòng không, Trạm nguồn điện.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã sẵn sàng đón nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang; đào tạo ra những nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng đầu tiên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ và Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.


Đại tá NGUYỄN XUÂN ĐOÀN
Chính ủy Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website