14 giờ:50 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 7 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế Công tác kế hoạch tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Sáng 7-7, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế Công tác kế hoạch tổng hợp (KHTH) về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 12 điểm cầu trong Quân chủng. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng có Đại tá Đỗ Khắc Cẩn - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại diện các phòng, ban khối cơ quan Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế Công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

5 năm qua, thực hiện Quy chế Công tác KHTH về CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK-KQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả, xác định đây là nội dung hết sức quan trọng, là cơ sở để xây dựng chính quy ngành CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được quy định trong Quy chế bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chỉ thị, kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT được nghiên cứu, xây dựng theo phân cấp, phù hợp với quy định của trên và sát với tình hình đơn vị; chất lượng các văn bản từng bước được nâng lên; nội dung kế hoạch, chương trình, lịch CTĐ, CTCT xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm tính khoa học, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; xác định chỉ tiêu phù hợp, biện pháp cụ thể, sát thực; khắc phục được sự chồng chéo.

Công tác kiểm tra được thực hiện có nền nếp, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra và nắm tình hình. Nền nếp chế độ báo cáo, thông báo được duy trì nghiêm túc, chất lượng, có chuyển biến tích cực, nhất là báo cáo định kỳ bảo đảm thời gian, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác sơ tổng kết của đơn vị; chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở và cán bộ trực tiếp làm công tác KHTH, góp phần nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chính trị, các ngành chức năng đã tích cực nghiên cứu, ban hành hướng dẫn việc đăng ký, ghi chép hệ thống sổ sách bảo đảm thống nhất, khoa học, từng bước nâng cao chất lượng, khắc phục được sự trùng lặp; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định, bảo đảm đầy đủ về số lượng hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT ở các cấp; hình thức, kích cỡ, màu sắc, mẫu biểu đảm bảo thống nhất, đúng quy cách quy định. Việc đăng ký, ghi chép, quản lý, lưu trữ được thực hiện đúng quy định và có sự vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, nhà máy. Các cơ quan, đơn vị cũng đã thực hiện có hiệu quả nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT theo định kỳ, đột xuất, bám sát và đánh giá toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT theo 3 nhóm tiêu chí, giúp cho lãnh đạo chỉ huy các cấp nắm được thực chất kết quả hoạt động CTĐ, CTCT để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảm đảm khoa học, hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng từng mặt công tác và hiệu quả CTĐ, CTCT.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế Công tác KHTH về CTĐ, CTCT 5 năm qua, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác KHTH về CTĐ, CTCT trong thời gian tới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Quy chế Công tác KHTH, quy định hệ thống văn kiện, tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng liên quan đến công tác KHTH. Trong quá trình triển khai cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị cho phù hợp với lĩnh vực, điều kiện thực tiễn; thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ về chất lượng, số lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác KHTH về CTĐ, CTCT trong tình hình mới; thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác KHTH về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, tạo điều kiện về thời gian, vật chất để đội ngũ cán bộ hoàn thành nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; thường xuyên sâu sát cơ sở, kiểm tra các hoạt động CTĐ, CTCT đối với cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn quá trình thực hiện ở các cơ quan, đơn vị để có phương hướng giải quyết, khắc phục; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, triển khai đồng bộ, thống nhất, đưa việc tổ chức thực hiện Quy chế Công tác KHTH, quy định hệ thống văn kiện, tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT thành nền nếp, có chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn việc nâng cao chất lượng của từng mặt, từng lĩnh vực hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trọng sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen cho 2 tập thể (Cục Chính trị và Sư đoàn 361), 3 cá nhân (Đại tá Lê Văn Uy - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371; Thượng tá Thái Huy Quang - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 361 và Thượng tá Đỗ Bá Hùng - Trợ lý Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Chính trị); Chính ủy Quân chủng PK-KQ tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy chế Công tác KHTH về CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website