9 giờ:52 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 8 , 2022

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cục Chính trị: Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong Cục Chính trị được nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị nhằm quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Cục. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Cục Chính trị, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống (KIỀU TUẤN).

Cục Hậu cần: Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;  Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“ và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Cục Hậu cần, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (VIỆT ÁNH)

Trung đoàn 295, Sư đoàn 363: Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên khối cơ quan Trung đoàn và Đại đội 10 được quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Trung đoàn 295.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Trung đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” (CAO ĐÔNG).

Sư đoàn 371: Ngày 19-8, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Chính ủy Sư đoàn 371 giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên khối cơ quan Sư đoàn 371 đã được giới thiệu các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thông qua Hội nghị để các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống (TRẦN THỨ).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website