14 giờ:41 phút Thứ ba, ngày 1 tháng 11 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 361

Sáng 1-11, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Sư đoàn 361. Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng và đại diện một số cơ quan, phòng chức năng của Cục Chính trị Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 361
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT cơ quan Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 361
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 257.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 361
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận kiểm tra.


Đoàn công tác đã kiểm tra tại khối cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 257. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 361 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Nổi bật là công tác xây dựng chính quy ngành đã có sự chuyển biến rõ nét; nền nếp hoạt động, hệ thống văn kiện, sổ sách đăng ký kịp thời, đúng hướng dẫn, sắp xếp khoa học. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động thi đua, khen thưởng được tiến hành đồng bộ. Các tổ chức Đảng đã chấp hành nghiêm nguyên tắc và duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt; hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo được xây dựng đầy đủ; công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và công tác quần chúng được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đoàn kết, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Ngô Quốc Chung đã biểu dương những kết quả nổi bật về hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu từ cơ quan Sư đoàn đến các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm túc nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; đẩy mạnh thực hiện chính quy ngành, khắc phục triệt để những thiếu sót, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra; củng cố, kiện toàn việc đăng ký hệ thống sổ sách bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, thời gian trong toàn đơn vị...

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website