18 giờ:54 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 12 , 2022

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022

Vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022.

Cục Chính trị: Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị; thủ trưởng các phòng, ban và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khối cơ quan Cục.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Cục lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Cục Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân chủng ban hành hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; Chỉ thị 624 về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong Quân chủng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai có hiệu quả; tích cực, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, bảo đảm tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng cơ bản ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” chặt chẽ, hiệu quả, mang tính giáo dục cao. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022, Cục Chính trị có 22 tập thể và 151 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, Cục Chính trị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Đoàn An điều dưỡng 18 được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu biểu dương những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, chỉ huy, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, triển khai nhiệm vụ một cách bài bản, chặt chẽ ngay từ đầu năm; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong từng cơ quan, đơn vị và toàn Cục. Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp thường xuyên quán xuyến, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tường xuyên quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 624 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhất là thời điểm cuối năm; bám sát nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ huy; triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật, chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực, quyết tâm cao cho bộ đội để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thủ trưởng Cục Chính trị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.

 Trong chương trình của Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị PK-KQ đã công bố các quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022. Đồng thời phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”. (ĐÌNH KÝ)

Sư đoàn 377. Năm 2022, Sư đoàn 377 đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sư đoàn đã có nhiều biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng huán luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được thực hiện nền nếp, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thủ trưởng Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.

Năm 2023, Sư đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và cải tiến; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; tham gia diễn tập, hiệp đồng quân binh chủng; tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, bắn đạn thật bảo đảm an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cơ sở xây dựng Sư đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2023, trọng tâm là kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (27-5-1968/27-5-2023) và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023).

Tại Hội nghị, Sư đoàn 377 đã phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, an toàn, quyết thắng” và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. (XUÂN SANG, VĂN THIỆU)

Trường Sĩ quan Không quân: Năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chủ động, khắc phục khó khăn, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ như: Tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, đào tạo chỉ huy bay trên 4 loại máy bay theo kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tiếp thu, khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị kỹ thuật mới, kiểm tra bắn ném bom đạn thật đạt kết quả tốt; hoàn thành chương trình đào tạo cho học viên phi công quân sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Chính ủy Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022
Thủ trưởng Nhà trường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.

Năm 2023, Nhà trường xác định tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh xây dựng Nhà trường “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện ba khâu đột phá: 1-Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay vững chắc; tiếp nhận, huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật; 2-Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo; thực hiện phương châm “chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; 3-Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý tư tưởng, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân đã Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022; trao thưởng cho 22 tập thể, 12 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022 và phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023. (KIÊN HOÀNG)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website