15 giờ:53 phút Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 , 2023

Sư đoàn 371 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay

Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay (HLB&BĐATB), hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 371 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay
Phi công Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 trao đổi kinh nghiệm sau ban bay.
Ảnh: HOÀNG CÔNG

Là đơn vị được trang bị nhiều loại máy bay, VKTBKT, yêu cầu nhiệm vụ HLB&BĐATB đòi hỏi rất cao, chặt chẽ, nghiêm ngặt, nên Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành các biện pháp BĐATB. Tập trung vào công tác quán triệt, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, quy trình công tác, Điều lệ, giáo trình tổ chức HLB&BĐATB; huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy bay, giáo viên bay, đào tạo các khoa mục ứng dụng chiến đấu trên không, trên biển, trên đất liền, trong các điều kiện khí tượng ngày, đêm, phức tạp.

Trên cơ sở nắm chắc đặc điểm nhiệm vụ, VKTBKT và trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ bay của từng phi công, Sư đoàn chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch bay hằng năm, từng tháng và từng ngày hết sức chặt chẽ, hợp lý, khoa học, phù hợp từng điều kiện khí tượng. Đồng thời, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ học tập, nghiên cứu, tăng cường kiểm tra đối với phi công, cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhằm nâng cao khả năng quản lý, khai thác, sử dụng thành thạo máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Để bảo đảm tiến độ huấn luyện, Sư đoàn đã chỉ đạo Trung đoàn 921 cơ động lực lượng, phương tiện vào Sân bay Thọ Xuân tổ chức huấn luyện ngày, bay biển bảo đảm an toàn, chất lượng; chỉ đạo cơ động lực lượng phi công Trung đoàn 927 vào Trung đoàn 923 tham gia bay huấn luyện và ngược lại để rèn luyện nâng cao trình độ cho lực lượng phi công, đồng thời để tiết kiệm giờ động cơ máy bay Su-30 và tiết kiệm xăng dầu. Nhiều nội dung, khoa mục huấn luyện đạt hiệu quả, chất lượng như: Bay tiến độ, hồi phục, giữ giãn cách bảo đảm lực lượng trực ban chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ; đào tạo học viên, bay thả dù, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng;  đặc biệt là huấn luyện bay biên đội 3, 4 chiếc cho nhiệm vụ chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; bay hồi phục cho phi công của Bộ Công an; tham gia bắn ném bom đạn thật tại Trường bắn TB-3, TB-5, tổ chức Hội thao dẫn đường, bắn, ném bom đạn thật tập trung tại Trung đoàn 923 và Trường bắn Như Xuân… đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện bay, Sư đoàn tập trung mọi nỗ lực nhằm hạn chế tối đa các yếu tố uy hiếp an toàn bay; gắn nâng cao chất lượng huấn luyện với phòng ngừa tai nạn bay, thực hiện đúng phương châm: “phòng ngừa, ngăn chặn”, phấn đấu không để xảy ra tai nạn có cấp, xử lý tốt các bất trắc xảy ra. Vì vậy, nhiều năm qua, Sư đoàn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong công tác HLB&BĐATB. Trong năm, Sư đoàn tổ chức được 255 ban bay huấn luyện và nhiều ban bay nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Sư đoàn tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác HLB&BĐATB. Trong đó đi sâu quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác HLB &BĐATB tới mọi cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy định trong bay và bảo đảm an toàn bay, nhiệm vụ của Sư đoàn trong từng thời kỳ; không ngừng đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng ý thức thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong huấn luyện, các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; lấy huấn luyện bay làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện các thành phần, chỉ huy bay là quan trọng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống, phương án, đối tượng tác chiến và chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của đơn vị. Tổ chức hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm sau từng chuyến bay, ban bay, tuần bay kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu cho đội ngũ phi công, cán bộ, nhân viên kỹ thuật nâng cao trình độ, nắm chắc việc quản lý, khai thác, sử dụng thành thạo máy bay và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Sư đoàn anh hùng; “cái nôi” của Không quân nhân dân Việt Nam; từ đó không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ VKTBKT hiện có, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá LÊ CHUNG NAM
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website