10 giờ:39 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 8 , 2023

Học viện Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam

Sáng 29-8, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện PK-KQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu Phòng Cán bộ, Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ); thủ trưởng Ban Giám đốc và các cơ quan, khoa, đơn vị trực thuộc Học viện.

Học viện Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Học viện Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Học viện Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng các cấp nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp trên về cụ thể hoá thực hiện Luật. Quá trình thực hiện bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan, khoa, đơn vị đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan, quá trình thực hiện chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình; qua đó đã xây dựng được đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp tác phong công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi đua - khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; tổ chức triển khai và bảo đảm tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với cán bộ và hậu phương cán bộ; thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ sĩ quan yên tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm, yêu nghề, phấn đấu cống hiến, gắn bó với đơn vị. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định tiếp tục quán triệt Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của trên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm  của các tổ chức, lực lượng trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan; triển khai thực hiện cụ thể, chặt chẽ sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của Học viện; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, bảo đảm việc thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam đạt hiệu quả cao. Các cơ quan, khoa, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng cử cán bộ đi đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh ở trong, ngoài Quân đội và ở nước ngoài; tăng cường cử cán bộ đi thực tế chức vụ, tham gia tập huấn, hội thi, hội thao… nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ; triển khai hiệu quả Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực PK, KQ và tác chiến điện tử, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, bổ sung nguồn sĩ quan tại ngũ; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, nâng cao chất lượng đầu vào; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với trên ban hành các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với sĩ quan, trọng tâm là chính sách nhà ở, chính sách tiền lương nhằm khuyến khích động viên cán bộ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về Học viện công tác.

Học viện Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện PK-KQ
trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Nhân dịp này, Học viện PK-KQ đã trao thưởng cho 4 tập thể, 4 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Luật sĩ quan QĐND Việt Nam. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website