17 giờ:32 phút Thứ năm, ngày 30 tháng 11 , 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363

Ngày 30-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã kiểm tra Sư đoàn 363 về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) năm 2023. Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra.

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Đoàn kiểm tra theo dõi video giới thiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh,
xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Sư đoàn 363.

Năm 2023, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn 363 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị; xây dựng kế hoạch chiến đấu theo từng giai đoạn trình cấp trên phê duyệt theo quy định; triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo đảm thống nhất, chất lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp; biên soạn các văn bản; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL, quản lý tư tưởng đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên thành chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; chấp hành nghiêm các chế độ công tác tham mưu huấn luyện; soạn thảo các văn kiện tham mưu đúng quy cách, quy định, hướng dẫn của trên; tổ chức huấn luyện đúng nội dung, phù hợp từng đối tượng; quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính và lấy ví dụ minh họa các tình huống thực tế xảy ra, giúp bộ đội nắm nội dung, vận dụng tốt vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và mô hình “Tổ kiểm tra chéo” trong huấn luyện và kiểm tra theo phân cấp. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm Điều lệnh đội ngũ, các chế độ quy định trong học tập, sinh hoạt, công tác.

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam
và Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ
kiểm tra nền nếp canh tực tại Sở chỉ huy Sư đoàn 363.

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Đoàn kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Trung đoàn 295, Sư đoàn 363.

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Đoàn kiểm tra sổ sách huấn luyện xây dựng chính quy ngành tại Sư đoàn 363.

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Đoàn kiểm tra nội dung một buổi chào cờ không có cấp trên dự tại Sư đoàn 363.

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với Sư đoàn 363
Đoàn kiểm tra phần duyệt đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu biểu dương Sư đoàn 363 đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL; đồng thời, yêu cầu Sư đoàn cần tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Cục Quân huấn và Quân chủng PK-KQ về huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đột phá về công tác huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, các chế độ quy định trong ngày, tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật; tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, đối thoại gần gũi với cán bộ, chiến sĩ. Phát huy vai trò của tổ chức trong các hoạt động của đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của chỉ huy các cấp, sâu sát kiểm tra đối với các đơn vị, quân nhân thuộc quyền. Tổ chức học tập, giáo dục chính trị làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm về huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: HỮU NGHỊ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website