16 giờ:56 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 2 , 2024

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 29-2, Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Sư đoàn 365: Sáng 29-2, Khối cơ quan Sư đoàn 365 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn dự và phát biểu chỉ đạo.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Quang cảnh buổi Lễ.

Năm 2023, Khối cơ quan Sư đoàn đã thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Các cơ quan đã có nhiều cố gắng trong tham mưu đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hành huấn luyện. 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện; tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện. Đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện kíp chiến đấu Sở chỉ huy Sư đoàn; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị và rèn luyện kỷ luật bộ đội. Chỉ đạo và tổ chức huấn luyện các kíp chiến đấu tham gia hội thao, hội thi, diễn tập... đều đạt kết quả tốt và có giải cao. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện năm 2023 của các cơ quan; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, mỗi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, trọng tâm là huấn luyện cán bộ, huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy, huấn luyện tham gia hội thi, hội thao, diễn tập bắn đạn thật... Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ trợ lý, nhân viên cơ quan; nâng cao chất lượng, khả năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn; chỉ đạo và hướng dẫn cho các đơn vị thực hành huấn luyện; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin, ý chí cho bộ đội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp tác phong công tác cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm tính đồng đều, vững chắc, thống nhất trong cơ quan; làm cơ sở xây dựng cơ quan VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng trên các mặt công tác năm 2024 của Sư đoàn.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các cơ quan ký kết giao ước thi đua.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các cơ quan đồng diễn các bài thể dục tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối cơ quan Sư đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (QUANG MÙI, VĂN TRÍ)

Sư đoàn 372: Sáng 29-2, Khối cơ quan Sư đoàn 372 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Thượng tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. 

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 phát biểu tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Quang cảnh buổi Lễ.

Năm 2023, Khối cơ quan Sư đoàn 372 đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng yêu cầu, các cơ quan tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện chiến đấu. Triển khai thực hiện diễn tập Chỉ huy - Tham mưu cho cơ quan Sư đoàn và các Trung đoàn; tổ chức diễn tập bắn, ném bom, đạn thật trên đất liền cho các thành phần theo quy định; đăng cai hội thao buồng tập trực thăng và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ các Trung đoàn tổ chức huấn luyện bay vững chắc, bảo đảm tiến độ, giờ bay và an toàn tuyệt đối... 

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 ký chứng kiến giao ước thi đua.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối cơ quan Sư đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Thời gian của đợt thi đua từ ngày 1-3 đến 7-5-2024. Tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất” đó là: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. (KHẮC TÂM, ĐỨC CẦU)

Sư đoàn 371: Sáng 29-2, Khối cơ quan Sư đoàn 371 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Dự và chỉ đạo buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Lê Văn Uy - Phó Chính ủy Sư đoàn 371 chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan ký giao ước thi đua.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Khối cơ quan Sư đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Năm 2023, Khối cơ quan Sư đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, tích cực tham mưu, đề xuất đúng, trúng, kịp thời với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”.

Năm 2024, các cơ quan Sư đoàn xác định tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện; tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện cho các thành phần, thực hiện đồng bộ chuyên sâu, sát với thực tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, hội thi, hội thao; nâng cao trình độ tổ chức phương pháp chỉ huy, điều hành huấn luyện, trình độ chuyên môn cho đội cán bộ, trợ lý cơ quan, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra giúp đỡ đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98,5%; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu; trong đó có 75% trở lên khá, giỏi. Tham gia diễn tập, hội thao, hội thi; bắn ném bom, đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối cơ quan Sư đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (TRẦN THỨ, VĂN ƯỚC)

Sư đoàn 363: Chiều 29-2, Khối các cơ quan Sư đoàn 363 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Dự và chỉ đạo buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn. Tham gia buổi Lễ có thủ trưởng các cơ quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Nguyễn Trung Toàn - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn phát biểu tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hội thao chuẩn bị ra quân huấn luyện tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Phạm Văn Thiết - Phó Sư đoàn trưởng ký chứng kiến giao ước thi đua.

Năm 2023, Khối cơ quan Sư đoàn đã quán triệt, triển khai tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hoàn thành 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch; công tác thi đua khen thưởng trong huấn luyện được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên coi trọng, có nhiều chủ trương, biện pháp kịp thời, hiệu quả, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tổ chức huấn luyện và tham gia hội thao, hội thi, diễn tập bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Trung Toàn - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn yêu cầu các cơ quan Sư đoàn quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; triệt để khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện. Nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, hội thi, hội thao nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp chỉ huy, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, trợ lý cơ quan, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ các cơ quan, đơn vị cấp dưới; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khối cơ quan làm gương cho các đơn vị học tập, tăng cường huấn luyện thể thao, rèn luyện thể lực cho các đối tượng, bảo đảm an toàn giao thông; không để vi phạm pháp luật, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Quang cảnh buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Khối cơ quan các Sư đoàn trong Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Khối cơ quan Sư đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (HỮU NGHỊ)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website